New Test

Month: October 2021

vachan ekvachan anekvachan

वचन [ नामाचा वचनविचार ]

वचन [ नामाचा वचनविचार ] या घटकावर आधारित महत्वाचे प्रश्न एकत्रित करून तयार केलेली ही मराठी व्याकरण टेस्ट सोडवा आणि येणाऱ्या परीक्षेत मराठी विषयात पैकीच्या पैकी मार्क्स मिळवा.

नाम आणि नामाचे प्रकार - प्रश्नसंच

नाम आणि नामाचे प्रकार

नाम आणि नामाचे प्रकार या घटकावर आधारित महत्वाचे प्रश्न एकत्रित करून तयार केलेली ही मराठी व्याकरण टेस्ट सोडवा आणि येणाऱ्या परीक्षेत मराठी विषयात पैकीच्या पैकी मार्क्स मिळवा.

भारतातील प्रमुख जलविद्युत प्रकल्प

भारतातील प्रमुख जलविद्युत प्रकल्प [ Hydroelectric Power Plant in India ]

भारतातील प्रमुख जलविद्युत प्रकल्प [ Hydroelectric Power Plant in India ] – भारतात कोणत्या राज्यात कोणता जलविद्युत प्रकल्प आहे किंवा दिलेला विद्युत प्रकल्प कोणत्या राज्यात आहे या प्रकारच्या प्रश्नाचा सराव आपण आजच्या टेस्ट मध्ये करू

भारतातील प्रमुख शिखरे

भारतातील प्रमुख शिखरे [ Mountain Peaks in India ]

भारतातील प्रमुख शिखरे [ Mountain Peaks in India ] – कोणत्या राज्यात कोणते शिखर आहे किंवा दिलेले शिखर कोणत्या पर्वत रांगेत येते या सारख्या प्रश्नाचा अभ्यास करा आजच्या टेस्ट मध्ये.

भारतातील नदी काठावरील प्रमुख शहरे

भारतातील नदी काठावरील प्रमुख शहरे [ Important Indian Cities On River ]

भारतातील नदी काठावरील प्रमुख शहरे [ Important Indian Cities On River ] – आजच्या टेस्ट मध्ये नदी आणि त्या काठावरील प्रमुख शहरे या घटकाचा अभ्यास करूया

महाराष्ट्रातील प्रमुख घाट

महाराष्ट्रातील प्रमुख घाट [ Maharashtra Mountain Pass ]

महाराष्ट्रातील प्रमुख घाट [ Maharashtra Mountain Pass ] – कोणत्या महामार्गावर कोणता घाट आहे किंवा हा घाट कोणत्या महामार्गावर आहे हा प्रश्न परीक्षेच्या दृष्टीने खूप महत्वाचा आहे. आजच्या टेस्ट मध्ये महाराष्ट्रातील प्रमुख घाट या घटकावर आधारित प्रश्न सोडवूया.

वेगळी संख्या ओळखा

वेगळी संख्या ओळखा [ Numbers : Odd Man Out ]

वेगळी संख्या ओळखा [ Numbers : Odd Man Out ] – या टेस्ट मध्ये काही संख्या दिलेल्या आहेत या सर्व संख्यापैकी एक सोडता सर्व संख्या एक समान नियम पाळतात. तो नियम न पाळणारी संख्या पर्यायातून शोधायची आहे

Don`t copy text!