Free :

Buddhimatta Chachani – बुद्धिमत्ता चाचणी

वेगळी संख्या ओळखा

वेगळी संख्या ओळखा | Numbers : Odd Man Out

वेगळी संख्या ओळखा [ Numbers : Odd Man Out ] – या टेस्ट मध्ये काही संख्या दिलेल्या आहेत या सर्व संख्यापैकी एक सोडता सर्व संख्या एक समान नियम पाळतात. तो नियम न पाळणारी संख्या पर्यायातून शोधायची आहे

Don`t copy text!