Free :

Maths – गणित

vaywari in marathi

वयवारी Set 02 [ Problems on ages in Marathi ]

वयवारी प्रकरणाचे सर्व गणिते सोडवा अतिशय सोप्या पद्धतीने. कोणतेही सूत्र लक्षात ठेवण्याची गरज नाही. Problems on ages In Marathi – Best Tricks

शेकडेवारी

शेकडेवारी [ Percentage Problems In Marathi ]

शेकडेवारी – हे प्रकरण खूप महत्वाचे आहे कारण खूप गणितात टक्केवारी काढावी लागते- आजच्या टेस्ट मध्ये शेकडेवारी प्रकरणावर आधारित प्रश्न सोडवूया

सरळ व्याज

सरळ व्याज [ Simple Interest ]

सरळ व्याज- या प्रकरणाचे संपूर्ण प्रश्न एकाच सूत्राने सोडवले जाऊ शकतात. आजच्या टेस्ट मध्ये हे सर्व प्रश्न सोडवा

vaywari in marathi

वयवारी [ Problems on ages in Marathi ]

वयवारी प्रकरणाचे सर्व गणिते सोडवा अतिशय सोप्या पद्धतीने. कोणतेही सूत्र लक्षात ठेवण्याची गरज नाही. Problems on ages In Marathi – Best Tricks

Don`t copy text!