Free :

महाराष्ट्रातील प्रमुख घाट [ Maharashtra Mountain Pass ]

महाराष्ट्रातील प्रमुख घाट [ Maharashtra Mountain Pass ]  – कोणत्या महामार्गावर कोणता घाट आहे किंवा हा घाट कोणत्या महामार्गावर आहे हा प्रश्न परीक्षेच्या दृष्टीने खूप महत्वाचा आहे. आजच्या टेस्ट मध्ये महाराष्ट्रातील प्रमुख घाट या घटकावर आधारित प्रश्न सोडवूया.

1. …………मार्गावर……. आहे.

 
 
 
 

2. ………….मार्गावर चंदनपुरी घाट आहे.

 
 
 
 

3. रायगड-पुणे मार्गावर कोणता घाट आहे?

 
 
 
 

4. महाबळेश्वर – पोलादपुर मार्गावर कोणता घाट आहे?

 
 
 
 

5. खाली काही विधाने दिली आहे त्यातील चुकीच्या विधानाचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

6. कुंभार्ली घाट ……………. मार्गावर आहे.

 
 
 
 

7. मधे घाट कोणत्या मार्गावर आहे?

 
 
 
 

8. खाली काही विधाने दिली आहे त्यातील योग्य विधानाचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

9. आंबोली घाट……….मार्गावर आहे.

 
 
 
 

10. केळघर घाट सातारा………..मार्गावर आहे.

 
 
 
 

11. औरंगाबाद- धुळे मार्गावर ……….घाट आहे.

 
 
 
 

12. नाशिक – मुंबई मार्गावर खालीलपैकी कोणता घाट आहे?

 
 
 
 

13. पुणे-बारामती मार्गावर कोणता घाट आहे?

 
 
 
 

14. भोर – महाड मार्गावर खालील पैकी कोणता घाट आहे?

 
 
 
 

15. खाली काही प्रमुख घाट आणि मार्ग दिले आहे त्यांच्या योग्य जोड्या जुळवा.
1)खंबाटकी घाट a) पुणे – सातारा
2)मधे घाट b) कोल्हापूर – रत्नागिरी
3)अंबा घाट c)रायगड – पुणे

 
 
 
 

Question 1 of 15

15 thoughts on “महाराष्ट्रातील प्रमुख घाट [ Maharashtra Mountain Pass ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!