New Test

General Knowledge – सामान्य ज्ञान

महाराष्ट्रातील पहिले - सामान्य ज्ञान

महाराष्ट्रातील प्रथम – सामान्य ज्ञान

सामान्य ज्ञान नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न – महाराष्ट्रातील प्रथम . या प्रश्नांचा सराव करा ही टेस्ट सोडवून ! First In Maharashtra GK Questions

भारतातील प्रमुख नद्या

भारतातील प्रमुख नद्या [ Important Rivers of India ]

कोणत्या नदीचा उगम कोठे झाला आहे? त्या नदीची उपनदी कोणती आहे? ती नदी पूर्ववाहिनी आहे की पश्चिमवाहिनी या सारखे प्रश्न आपण आजच्या टेस्टमध्ये सोडवूया.

भारतातील प्रमुख सरोवरे

भारतातील प्रमुख सरोवर [ Major Lakes In India ]

भारतातील प्रमुख सरोवर [ Major Lakes In India ] – भारतातील प्रमुख सरोवर त्यांचे ठिकाण यावर एक प्रश्न विचारला जात असतो . आजच्या टेस्ट मध्ये आपण हा एक महत्वाचा घटक बघू

Don`t copy text!