New Test

नाम आणि नामाचे प्रकार

नाम आणि नामाचे प्रकार या घटकावर आधारित महत्वाचे प्रश्न एकत्रित करून तयार केलेली ही मराठी व्याकरण टेस्ट सोडवा आणि येणाऱ्या परीक्षेत मराठी विषयात पैकीच्या पैकी मार्क्स मिळवा.

1. …… नामांना धर्मवाचक नाम असेही म्हणतात

 
 
 
 

2. हर्षिता हे …. नामाचे उदाहरण आहे

 
 
 
 

3. समूहवाचक नाम ओळखा
1. झुंड 2. थंड 3. तांबे 4. पुंजका

 
 
 
 

4. वेडा या शब्दापासून कोणते भाववाचक नाम तयार होईल?

 
 
 
 

5. आळशीपणा हे कोणत्या प्रकारचे नाम आहे?

 
 
 
 

6. सरिताचे हसणे आजोबांना आवडले नाही – या वाक्यातील धातुसाधित नाम ओळखा

 
 
 
 

7. नाम ही शब्दाची जात …. आहे

 
 
 
 

8. महेश आमच्या कार्यालयातील जॉनी लिव्हर आहे – या वाक्यातून काय लक्षात येते?

 
 
 
 

9. समान गुणधर्मामुळे एखाद्या वस्तूच्या गटाला जे नाम दिले जाते त्याला …. नाम असे म्हणतात

 
 
 
 

10. खाली दिलेल्या पर्यायातून सामान्यनामाचा गट ओळखा

 
 
 
 

11. जे घटक संख्येत मोजले जात नाही त्यांना …. नाम असे म्हटले जाते

 
 
 
 

12. योग्य जोड्या लावा.
गट 1 – a. भैरवनाथ b.चोरी c. चांदी d. कळप
गट 2 – a. समूहवाचक b. विशेषनाम c. पदार्थवाचक d. भाववाचक

 
 
 
 

13. प्रौढ या शब्दापासून भाववाचक नाम कसे तयार होईल?

 
 
 
 

14. शब्द आणि त्यापासून तयार केलेल्या भाववाचक नाम यांचा योग्य गट ओळखा.

 
 
 
 

15. खालीलपैकी कोणते नाम एकवचनी आहे ?

 
 
 
 

Question 1 of 15

14 thoughts on “नाम आणि नामाचे प्रकार”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!