Free :

भारतातील नदी काठावरील प्रमुख शहरे [ Important Indian Cities On River ]

भारतातील नदी काठावरील प्रमुख शहरे [ Important Indian Cities On River ] – आजच्या टेस्ट मध्ये नदी आणि त्या काठावरील प्रमुख शहरे या घटकाचा अभ्यास करूया

1. यमुना नदीच्या काठी……….हे शहर वसलेले आहे.

 
 
 
 

2. ………… हे शहर………… नदी काठावर वसले आहे.

 
 
 
 

3. झेलम नदी काठावर असलेले शहर पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

4. देवास हे शहर कोणत्या नदीच्या काठावर आहे?

 
 
 
 

5. अहमदाबाद हे शहर…………. नदी काठी वसले आहे.

 
 
 
 

6. गोदावरी नदीच्या काठावर कोणते शहर वसले आहे?

 
 
 
 

7. खाली काही विधाने दिली आहे त्यातील योग्य असलेले विधान निवडा.

 
 
 
 

8. सुवर्णरेखा या नदीच्या काठावर……………शहर आहे.

 
 
 
 

9. मुशी नदीच्या काठी…………. हे शहर आहे.

 
 
 
 

10. महानदीच्या काठावर खालीलपैकी कोणते शहर आहे?

 
 
 
 

11. जबलपूर हे शहर………. काठी वसले आहे.

 
 
 
 

12. गंगा नदीच्या काठावर खालीलपैकी कोणते शहर वसले आहे?

 
 
 
 

13. खाली काही नद्या आणि त्यांच्या काठावर वसलेले शहर यांच्या जोड्या दिल्या आहेत तर त्यातील चुकीची जोडी कोणती ते ओळखा.

 
 
 
 

14. गुवाहाटी शहर…………. नदीच्या काठावर वसलेले आहे.

 
 
 
 

15. कावेरी नदीच्या काठावर……….. हे शहर आहे.

 
 
 
 

Question 1 of 15

4 thoughts on “भारतातील नदी काठावरील प्रमुख शहरे [ Important Indian Cities On River ]”

  1. Welcome.
    आणखी टेस्ट सोडवण्यासाठी या website ला दररोज भेट देत राहा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!