Free :

वेग वेळ आणि अंतर [ Time Speed and Distance Problem in Marathi ]

1. 45 किमी/तास वेगाने जाणारी रेल्वे 60 किमी/तास वेगाने गेली तर 2 तास आधी पोहचते तर प्रवासाचे अंतर किती असेल?

 
 
 
 

2. 72 किमी/तास हा एका एक्स्प्रेस रेल्वेचा वेग आहे तो मी/से मध्ये किती असेल?

 
 
 
 

3. हैदराबाद ते पुणे या दोन शहरात 840 किमी इतके अंतर आहे. जर या दोन ठिकाणावरून दोन रेल्वे अनुक्रमे 65 किमी/तास आणि 55 किमी/तास या वेगाने निघाल्यास त्या एकमेकींना किती तासात भेटतील?

 
 
 
 

4. 180 किमी प्रति वेगाने जाणारी बुलेट ट्रेन एका व्यक्तीस 8 सेकंदात ओलांडते तर त्या रेल्वेची लांबी किती असेल?

 
 
 
 

5. 300 मी लांबी असणाऱ्या दोन रेल्वे अनुक्रमे 35 किमी/तास आणि 37 किमी/तास वेगाने एकमेकींच्या दिशेने प्रवास करत आहे. तर एक रेल्वे दुसऱ्या रेल्वेला किती वेळात पार करून निघून जाईल?

 
 
 
 

6. 60 किमी/तास वेगाने निघालेल्या रेल्वेला त्याच मार्गावर त्याच दिशेने एक तास उशिरा निघालेली रेल्वे 75 किमी/तास वेगाने किती वेळात भेटेल?

 
 
 
 

7. 350 मी लांबीची आगगाडी 63 किमी प्रति तास वेगाने एका खांबास किती सेकंदात पार करेल?

 
 
 
 

8. एका रेल्वेचा वेग 54kmph आहे तर ती रेल्वे 6 सेंकदात किती अंतर पार करेल?

 
 
 
 

9. 900 मीटर लांबीची बुलेट ट्रेन एका खांबाला ओलांडून जाण्यासाठी 6 सेकंद वेळ घेते तर 900 मीटर लांबीचा बोगदा पार करण्यास किती वेळ लागेल?

 
 
 
 

10. मनमाडवरून एक रेल्वे 9.30 वाजता 80 किमी/तास वेगाने निघाली त्यानंतर 10.30 वाजता आणखी एक रेल्वे त्याच ठिकाणी जाण्यासाठी 100 किमी/तास वेगाने निघाली. तर दुसरी रेल्वे पहिल्या रेल्वेला किती तासानंतर भेटेल?

 
 
 
 

Question 1 of 10

13 thoughts on “वेग वेळ आणि अंतर [ Time Speed and Distance Problem in Marathi ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!