New Test

सूर्यमाला ग्रह तारे उपग्रह [ Solar System in Marathi ]

सूर्यमाला ग्रह तारे उपग्रह [ Solar System in Marathi ] –  सर्वात मोठा ग्रह कोणता आहे ? कोणत्या ग्रहाला सर्वाधिक उपग्रह आहे ? असे प्रश्न नेहमी विचारले जात असतात. आजच्या टेस्ट मध्ये सूर्यमाला ग्रह तारे उपग्रह या घटकावर आधारित प्रश्न सोडवा.

1. नेपच्युन या आठव्या ग्रहाचा शोध कोणी लावला?

 
 
 
 

2. पृथ्वीला एकुण किती उपग्रह आहे?

 
 
 
 

3. पृथ्वी हा सूर्यापासून क्रमाने …………..ग्रह आहे.

 
 
 
 

4. गुरू हा सूर्यमालेतील सर्वात………. ग्रह आहे.

 
 
 
 

5. खालील पैकी कोणत्या ग्रहाला एकही उपग्रह नाही?

 
 
 
 

6. सूर्यमालेतील सर्वात वेगवान ग्रह कोणता आहे?

 
 
 
 

7. खालील पैकी कोणत्या ग्रहाभोवती कडी आहे?

 
 
 
 

8. जीवसृष्टी अस्तित्वात असलेला सूर्यमालेतील एकमेव ग्रह ………..हा आहे.

 
 
 
 

9. सूर्यमालेतील सर्वात तेजस्वी ग्रह म्हणून ………या ग्रहाला ओळखले जाते.

 
 
 
 

10. सूर्यकिरणे पृथ्वीवर पोहोचण्यास सुमारे…………इतका कालावधी लागतो.

 
 
 
 

11. शनि या ग्रहाचा रंग कसा आहे?

 
 
 
 

12. पृथ्वीला सर्वात जवळचा ग्रह शुक्र आहे तर सूर्याला सर्वात जवळचा ग्रह कोणता आहे?

 
 
 
 

13. सूर्य मालेतील सर्वात तप्त ग्रह म्हणून कोणत्या ग्रहाला ओळखले जाते?

 
 
 
 

14. चंद्राला ज्या प्रमाणे कला असतात त्याप्रमाणे कोणत्या ग्रहाला देखील कला असतात?

 
 
 
 

15. सूर्यमालेतील सर्वात लहान ग्रह कोणता आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 15

3 thoughts on “सूर्यमाला ग्रह तारे उपग्रह [ Solar System in Marathi ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!