Free :

वचन [ नामाचा वचनविचार ]

वचन [ नामाचा वचनविचार ] या घटकावर आधारित महत्वाचे प्रश्न एकत्रित करून तयार केलेली ही मराठी व्याकरण टेस्ट सोडवा आणि येणाऱ्या परीक्षेत मराठी विषयात पैकीच्या पैकी मार्क्स मिळवा.

1. म्हैस या शब्दाचे अनेकवचनी रूप खालीलपैकी कोणते असेल?

 
 
 
 

2. मराठी व्याकरणात एकूण किती प्रकारचे वचन आहेत?

 
 
 
 

3. जोडपे हा शब्द ….. या अर्थाने वापरला जातो

 
 
 
 

4. जर सासु – सासवा
पिसू – पिसवा आणि जळू – जळवा असेल तर
जाऊ – ?

 
 
 
 

5. खालीलपैकी कोणत्या नामाचे अनेकवचन वेगळ्या प्रकारे होते?

 
 
 
 

6. युवती या शब्दाचे अनेकवचन काय असेल

 
 
 
 

7. दिलेल्या पर्यायातून अयोग्य जोडी ओळखा

 
 
 
 

8. आबासाहेब बोलण्यासाठी व्यासपीठावर गेले – यातील क्रियापद बघून कोणत्या वचनाचा बोध होतो?

 
 
 
 

9. वचन या संकल्पनेचा विचार करून दिलेल्या पर्यायातून योग्य जोडी ओळखा

 
 
 
 

10. संख्या सुचविण्याचा नामाचा जो गुणधर्म असतो तो … या नावाने ओळखला जातो.

 
 
 
 

11. खालीलपैकी कोणत्या नामाचे बहुतांश वेळी अनेक वचन होत नाही?

 
 
 
 

12. खालीलपैकी एकवचनी शब्द ओळखा

 
 
 
 

13. खेडे हा शब्द ….. वचनी शब्द आहे

 
 
 
 

14. खालीलपैकी कोणत्या शब्दाचे रूप दोन्ही वचनात समान असते?

 
 
 
 

15. खालीलपैकी कोणत्या शब्दाचे अनेक वचन हे एकवचनासारखेच असते?

 
 
 
 

Question 1 of 15

13 thoughts on “वचन [ नामाचा वचनविचार ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!