New Test

Daily Online Test [ दररोज होणारी टेस्ट ]


आजसाठी सर्वात नवीन टेस्ट – New Test

आजसाठी सर्वात नवीन टेस्ट सोडवा – आणि हो उद्या पुन्हा इथे या ! कारण पुन्हा नवीन टेस्ट इथे सोडवायला मिळेल !!

घन व घनमूळ

1. एका संख्येचे वर्गमूळ 3 आहे तर त्या संख्येचा घन आणि ती संख्या यांची बेरीज ……. असेल.

 
 
 
 

2. 5 चा घन 5 च्या वर्गाच्या किती पट आहे ?

 
 
 
 

3. 140608 चे घनमूळ किती ?

 
 
 
 

4. 8³ – 12 = ?

 
 
 
 

5. 4.913 ही संख्या पर्यायातील कोणत्या संख्येचा घन आहे ?

 
 
 
 

6. (- 23)³ = ?

 
 
 
 

7. 13 चा घन किती आहे ?

 
 
 
 

8. पर्यायातील कोणती घनसंख्या पुर्ण वर्गसंख्या आहे ?

 
 
 
 

9. 65 या संख्येचा घन केला असता त्यातील अंकांची बेरीज ……….. ही येते.

 
 
 
 

10. 15625 ह्या संख्येचे घनमूळ खालीलपैकी कोणते ?

 
 
 
 

11. सोडवा.
7³ – 5² + 8³ + 502 = ?

 
 
 
 

12. अचूक पर्याय निवडा.
(0.11)³ = ?

 
 
 
 

13. खालीलपैकी कोणत्या संख्येचा वर्ग आणि घन सारखाच येतो ?

 
 
 
 

14. 27 या संख्येचा घन आणि वर्ग यांची वजाबाकी किती ?

 
 
 
 

15. 21 या संख्येचा घन पर्यायातून अचूक निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15

आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले हे कॉमेंट करून नक्की सांगा

Start Exam

संख्या व संख्यांचे प्रकार

1. खालीलपैकी कोणत्या गटातील सर्व संख्या मूळ आहेत ?

 
 
 
 

2. 10 ते 50 पर्यंतच्या संख्यात 4 हा किती वेळा येतो ?

 
 
 
 

3. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

4. खालीलपैकी सर्वात लहान संख्या कोणती ?

 
 
 
 

5. पुढीलपैकी कोणती जोडमूळ संख्यांची जोडी नाही ?

 
 
 
 

6. P ही एक विषम संख्या आहे तर P च्या पूर्वीची नववी सम संख्या कोणती ?

 
 
 
 

7. सात कोटी सात हजार सातशे सात ही संख्या अंकात कशी लिहाल ?

 
 
 
 

8. 6894 च्या मागील आठव्या विषम संख्येतील अंकांची बेरीज किती ?

 
 
 
 

9. पहिली संख्या दुसरीच्या तिप्पट व तिसरीच्या चार पट आहे आणि तिन्ही संख्यांची सरासरी 57 आहे तर पहिली संख्या काढा.

 
 
 
 

10. खालीलपैकी कोणत्या संख्येला 5 ने गुणल्यास गुणाकार सम संख्या येईल ?

 
 
 
 

11. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

12. 50 या अंकास रोमन अंकांमध्ये कसे लिहितात ?

 
 
 
 

13. तीन अंकी लहानात लहान विषम संख्या कोणती ?

 
 
 
 

14. 9 8 0 3 6 हे अंक एकदाच वापरून तयार होणाऱ्या लहानात लहान व मोठ्यात मोठ्या पाच अंकी संख्येची वजाबाकी किती ?

 
 
 
 

15. पहिल्या 28 नैसर्गिक संख्यांची बेरीज किती ?

 
 
 
 

Question 1 of 15

आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले हे कॉमेंट करून नक्की सांगा

Start Exam

Studywadi या टेस्ट सोडवून झाल्या असतील तर विषयानुसार टेस्ट सोडवा

आणखी टेस्ट चा खजाना !

आतापर्यंतच्या सर्व टेस्ट

इथे खाली आतापर्यंतच्या सर्व टेस्ट तुम्हाला सोडवायला मिळतील

9 thoughts on “Daily Online Test [ दररोज होणारी टेस्ट ]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!