Free :

सामान्य ज्ञान Test No.68

1. अमृतानुभव चांगदेव पासष्टी ही ग्रंथसंपदा खालीलपैकी कोणत्या संताची आहे?

 
 
 
 

2. जागतिक अन्न दिन केव्हा साजरा केला जातो ?

 
 
 
 

3. योग्य विधान निवडा.
1 – चुंबक नेहमी दक्षिणोत्तरच स्थिर राहते.
2 – चुंबकाच्या दोन ध्रुवांना कधीही वेगळे केले जाऊ शकत नाही.

 
 
 
 

4. ……… मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या अन्न व कृषी संघटनेचे मुख्यालय रोम (इटली) हे आहे.

 
 
 
 

5. आम्लारी चवीला …….. असतात.

 
 
 
 

6. आसाम : बिहू : : राजस्थान : ?

 
 
 
 

7. अप्पर जिल्हादंडाधिकारी म्हणून कोणाला ओळखले जाते ते खाली दिलेल्या पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

8. मिशन इंद्रधनुष्य कशाशी संबंधित आहे ?

 
 
 
 

9. गांधी – आयर्विन करार कोणत्या साली झाला ?

 
 
 
 

10. महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ (MSWC) मुख्यालय कोठे आहे ?

 
 
 
 

11. अयोग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

12. संगणकाची भाषा ……. अंकाची असते.

 
 
 
 

13. चुकीचे विधान निवडा.
1 – ग्रामपंचायत सदस्यांना पंच म्हणतात.
2 – ग्रामपंचायतीचे वार्ड गटविकास अधिकारी जाहीर करतात.
3 – ग्रामपंचायत सदस्याचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो.

 
 
 
 

14. विधानसभेबद्दल तरतूद कलम ……….. मध्ये आहे.

 
 
 
 

15. मिरात-उल-अखबार हे पार्शियन वृत्तपत्र कोणी सुरू केले होते ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

2 thoughts on “सामान्य ज्ञान Test No.68”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!