Free :

सामान्य ज्ञान Test No.71

1. योग्य विधान निवडा.
1) धनविधेयक प्रथम लोकसभेतच मांडावे लागते.
2) धनविधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतरच राज्यसभेच्या संमतीसाठी पाठविण्यात येते.

 
 
 
 

2. सोने या मूलद्रव्याची संज्ञा काय आहे ?

 
 
 
 

3. पंचमढी हे थंड हवेचे ठिकाण कोणत्या राज्यात आहे ?

 
 
 
 

4. आद्य क्रांतिकारक म्हणून खालीलपैकी कोणाला संबोधले जाते ?

 
 
 
 

5. भारतात लोकसभेची पहिली सार्वत्रिक निवडणुक ………… मध्ये पार पडली.

 
 
 
 

6. बर्फाची भूमी : कॅनडा : : युरोपचा स्वर्ग : ?

 
 
 
 

7. आंध्र प्रदेश राज्याच्या विभाजनातून तेलंगणा हे भारतातील 29 वे घटकराज्य 2 जून …….. रोजी आस्तित्वात आले.

 
 
 
 

8. ……… जुलै हा दिवस आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिन म्हणून साजरा केला जातो.

 
 
 
 

9. …….. या व्हाईसरॉय ने फॅक्टरी ॲक्ट संमत केला होता.

 
 
 
 

10. पाण्याची घनता …….. ला उच्चतम असते.

 
 
 
 

11. अमृतवाहिनी या नावाने प्रसिद्ध असणारी नदी खालीलपैकी कोणती ?

 
 
 
 

12. खालीलपैकी कोणत्या शहरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ नाही ?

 
 
 
 

13. मुख्यालय सांगा.
मुद्रा बँक ( MUDRA BANK)

 
 
 
 

14. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

15. बर्फ उष्णतेचा …….. आहे.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

8 thoughts on “सामान्य ज्ञान Test No.71”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!