New Test

आपली ग्रहमाला भाग -1

आपली ग्रहमाला – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. सूर्यमालेतील सूर्यापासून ग्रहांचा क्रम कसा आहे ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

2. शनि या ग्रहाचा शोध कोणी लावला ?

 
 
 
 

3. पृथ्वीवर …….. भूभाग आणि ……. पाणी आहे.

 
 
 
 

4. पांढरट पट्टे असणारा ग्रह कोणता आहे ?

 
 
 
 

5. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) जॉन गेल ने नेपच्युन या ग्रहाचा शोध लावला.
विधान 2) शनि हा आकारमानाने दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा ग्रह आहे.

 
 
 
 

6. सूर्यमालेतील सर्वात तेजस्वी ग्रह ……… हा आहे.

 
 
 
 

7. मंगळ या ग्रहाला किती उपग्रह आहेत ?

 
 
 
 

8. Mercury : बुध : : ? : शुक्र

 
 
 
 

9. सूर्यमालेतील सर्वात लहान ग्रह : बुध : : सूर्यमालेतील सर्वात मोठा ग्रह : ?

 
 
 
 

10. सजीव सृष्टी असलेला सूर्यमालेतील एकमेव ग्रह ……… आहे.

 
 
 
 

11. सूर्यमालेतील सूर्याच्या सर्वात जवळचा ग्रह कोणता आहे ?

 
 
 
 

12. शुक्राचा परिवलन काळ –

 
 
 
 

13. सूर्य किरण पृथ्वीवर येण्यास किती वेळ लागतो ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

14. बुध या ग्रहाविषयी खालीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे ?

 
 
 
 

15. चंद्राप्रमाणे आणखी कोणत्या ग्रहाच्या कला दिसतात ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


ही टेस्ट सोपी वाटते. पण प्रत्यक्ष मार्क मिळवणे थोडे कठीण जाते. तुम्ही आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतली हे नक्की कमेंट करा

42 thoughts on “आपली ग्रहमाला भाग -1”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!