Free :

संख्या व संख्यांचे प्रकार

1. खालीलपैकी कोणत्या गटातील सर्व संख्या मूळ आहेत ?

 
 
 
 

2. सात कोटी सात हजार सातशे सात ही संख्या अंकात कशी लिहाल ?

 
 
 
 

3. तीन अंकी लहानात लहान विषम संख्या कोणती ?

 
 
 
 

4. खालीलपैकी कोणत्या संख्येला 5 ने गुणल्यास गुणाकार सम संख्या येईल ?

 
 
 
 

5. पुढीलपैकी कोणती जोडमूळ संख्यांची जोडी नाही ?

 
 
 
 

6. 9 8 0 3 6 हे अंक एकदाच वापरून तयार होणाऱ्या लहानात लहान व मोठ्यात मोठ्या पाच अंकी संख्येची वजाबाकी किती ?

 
 
 
 

7. P ही एक विषम संख्या आहे तर P च्या पूर्वीची नववी सम संख्या कोणती ?

 
 
 
 

8. 10 ते 50 पर्यंतच्या संख्यात 4 हा किती वेळा येतो ?

 
 
 
 

9. 6894 च्या मागील आठव्या विषम संख्येतील अंकांची बेरीज किती ?

 
 
 
 

10. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

11. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

12. 50 या अंकास रोमन अंकांमध्ये कसे लिहितात ?

 
 
 
 

13. पहिली संख्या दुसरीच्या तिप्पट व तिसरीच्या चार पट आहे आणि तिन्ही संख्यांची सरासरी 57 आहे तर पहिली संख्या काढा.

 
 
 
 

14. पहिल्या 28 नैसर्गिक संख्यांची बेरीज किती ?

 
 
 
 

15. खालीलपैकी सर्वात लहान संख्या कोणती ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले हे कॉमेंट करून नक्की सांगा

36 thoughts on “संख्या व संख्यांचे प्रकार”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!