Free :

सरळ व्याज [ Simple Interest ]

1. 1150 रू दसादशे 10% दराने किती वर्षात दुप्पट होतील?

 
 
 
 

2. एका रकमेची दसादशे 7 दराने 3 वर्षाची रास 2178 रू तर 5 वर्षाची रास 2430 रू आहे. तर ती रक्कम कोणती असेल?

 
 
 
 

3. 8% दराने 219 दिवसात 9500 रू रकमेचे सरळ व्याज किती द्यावे लागेल?

 
 
 
 

4. 7500 रू रकमेचे 3 वर्षात दसादशे 9% दराने सरळ व्याज किती होईल?

 
 
 
 

5. 4000 रू रकमेचे 3 महिन्यात 8% दराने सरळ व्याज किती होईल ते शोधा

 
 
 
 

6. एक रक्कम बँकेत ठेवली असता जितके 5 वर्षात सरळ व्याज मिळते त्यापेक्षा 480 रू जास्त व्याज 2% अधिक दराने ठेवली असता मिळते तर ती रक्कम कोणती असेल?

 
 
 
 

7. 8000 रू किती वर्षात 1600 रू सरळव्याज मिळवून देतील जर व्याजाचा दर 10% इतका असेल?

 
 
 
 

8. सरळ व्याज पध्दतीने 9800 रू ची 4 वर्षात रास 11760 रू होत असेल तर व्याजाचा दर काय असेल?

 
 
 
 

9. एका रकमेवर दसादशे 11 दराने 4 वर्षांत 8800 रू व्याज मिळते तर या व्यवहारात द्यावी लागणारी रास किती असेल?

 
 
 
 

10. एक रकमेची 8% दराने 3 वर्षात रास 5580 रू होते तर ती रक्कम कोणती असेल?

 
 
 
 

Question 1 of 10

6 thoughts on “सरळ व्याज [ Simple Interest ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!