Free :

शेकडेवारी [ Percentage Problems In Marathi ]

1. 208 चे 3/26 + 1100 चे 0.15% = ?

 
 
 
 

2. पेट्रोलच्या भावात 25% घट झाली तर त्याच रकमेत किती % पेट्रोल अधिक मिळेल?

 
 
 
 

3. 40% चे 2/5%चे 1/3% = ?

 
 
 
 

4. उदयपेक्षा संचितला 30% गुण अधिक मिळाले. चिंटूला संचितपेक्षा 20% गुण अधिक मिळाले. तर चिंटूला उदयपेक्षा किती % गुण अधिक मिळाले असतील?

 
 
 
 

5. 1500 चे 25% + 1800 चे 50% + 2100 चे 75% = ?

 
 
 
 

6. एका वडापावच्या दुकानात दुकानदाराने किंमत 20% वाढवल्याने खप 25% कमी झाला तर त्याच्या महासूलावर काय परिणाम झाला असेल?

 
 
 
 

7. एका कंत्राटी कामगाराच्या पगारात कंपनीने अनुक्रमे 15% आणि 20% वाढ केली पण मंदीच्या काळात अचानक 50% घट केली तर आता त्याचा पगार मुळ पगाराच्या तुलनेत किती असेल?

 
 
 
 

8. एका हॉलमध्ये जमलेल्या लोकांपैकी 43% लोक चहा पित नाही तर 32% लोक कॉफी पित नाही आणि 25% लोक काहीच पित नाही तर कोणते तरी एक पेय पिणाऱ्या लोकांची संख्या किती % असेल?

 
 
 
 

9. सदूला विरुपेक्षा 15% गुण कमी मिळाले तर विरुला सदूपेक्षा किती % गुण जास्त मिळाले?

 
 
 
 

10. अनिलने एका संख्येला 10 ने भाग देण्याऐवजी त्या संख्येला 10 ने गुणले तर त्याचे आलेले उत्तर मूळ उत्तराच्या किती % असेल?

 
 
 
 

Question 1 of 10

9 thoughts on “शेकडेवारी [ Percentage Problems In Marathi ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!