Free :

वयवारी [ Problems on ages in Marathi ]

1. वडील आणि मुलाच्या आजच्या वयाची बेरीज 29 वर्षे आहे आणखी 3 वर्षाने वडिलांचे वय मुलाच्या त्यावेळच्या वयाच्या सहापट होईल. तर वडिलांचे आजचे वय किती असेल?

 
 
 
 

2. आई आणि शुभांगी यांच्या आजच्या वयाचे गुणोत्तर 1:4 आहे.शुभांगीच्या जन्मावेळी तिची आई 24 वर्षाची होती तर दोघींचे आजचे वय किती असेल?

 
 
 
 

3. गिताचे वय तिच्या दोन्ही मुलींच्या वयाच्या बेरजेपेक्षा 18 ने जास्त आहे जर गिताचे वय 31 असेल आणि दोन्ही मुलांच्या वयात 5 वर्षाचा फरक असेल तर मोठ्या मुलीचे वय किती असेल ?

 
 
 
 

4. 16 वर्षानंतर सचिनचे वय आजच्या वयाच्या तिप्पट होईल. तर आजपासून 10 वर्षाने त्याचे वय किती होईल?

 
 
 
 

5. आज मोठ्या भावाचे वय लहान भावाच्या वयाच्या दुप्पट आहे. 10 वर्षाने ते दीडपट होईल. तर त्यांचा आजच्या वयाची बेरीज किती असेल?

 
 
 
 

6. P आणि N यांच्या वयाची बेरीज 24 आहे. S आणि N यांच्या वयाची बेरीज 30 आहे आणि P आणि S यांच्या वयाची बेरीज 28 आहे तर N आणि P यांच्या वयाचे गुणोत्तर काय असेल?

 
 
 
 

7. नयनाच्या जन्मावेळी तिच्या आईचे वय 25 वर्षे होते. आज 5 वर्षाने आईचे वय नयनाच्या सहापट झाले तर आणखी 20 वर्षाने नयनाच्या वयाचे आईच्या वयाशी गुणोत्तर काय होईल?

 
 
 
 

8. 14 वर्षापूर्वी वडिलांचे वय मुलाच्या वयाच्या चौपट होते आज वडिलांचे वय मुलाच्या वयाच्या दुप्पट आहे. तर वडिलांचे आजचे वय किती असेल?

 
 
 
 

9. पूजा आणि अन्वी यांचे आजचे वय अनुक्रमे 18 आणि 12 आहे तर आणखी किती वर्षाने त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर 13:10 होईल?

 
 
 
 

10. निलेश आणि महेश यांच्या आजच्या वयाचे गुणोत्तर 3:5 आहे आणखी 12 वर्षाने हेच गुणोत्तर 5:7 होईल. तर दोघांच्या आजच्या वयात कितीचा फरक असेल?

 
 
 
 

Question 1 of 10

4 thoughts on “वयवारी [ Problems on ages in Marathi ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!