Free :

वेगळी संख्या ओळखा | Numbers : Odd Man Out

1. गटात न बसणारे पद कोणते?
1)34
2)51
3)72
4)85
5)102

 
 
 
 

2. पुढील प्रश्नातून विजोड संख्या ओळखा.
1)16
2)36
3)68
4)81
5)100

 
 
 
 

3. विजोड संख्या कोणती ते ओळखा.
1)231
2)385
3)473
4)329

 
 
 
 

4. गटात न बसणारे पद पर्यायातून निवडा.
1)8
2)27
3)343
4)100
5)512

 
 
 
 

5. पुढील प्रश्नातून विजोड पद ओळखा.
1)33
2)63
3)57
4)66
5)52

 
 
 
 

6. पुढील संख्यातून विजोड संख्या ओळखा.
1)34
2)62
3)46
4)26

 
 
 
 

7. विजोड संख्या ओळखा.
1)840
2)535
3)945
4)735
5)420

 
 
 
 

8. विजोड पद कोणते ते ओळखा.
1)7
2)11
3)23
1)18

 
 
 
 

9. पुढील प्रश्नातून गटात न बसणारी संख्या निवडा.
1)93
2)75
3)69
4)39

 
 
 
 

10. पुढील प्रश्नातून विजोड पद ओळखा.
1)32
2)25
3)13
4)52

 
 
 
 

Question 1 of 10


या सर्व प्रश्नाचे स्पष्टीकरण बघा खालील विडिओ मध्ये

6 thoughts on “वेगळी संख्या ओळखा | Numbers : Odd Man Out”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!