New Test

अक्षर अंक संयुक्त मालिका [ Problems based on Alphabets and Numbers ]

1. प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणारा योग्य पर्याय निवडा.

D4 E5 F6 G7 ?

 
 
 
 

2. दिलेल्या पर्यायातून चुकीचा पर्याय निवडा.
C27X E27V G27T I27Q

 
 
 
 

3. अक्षर व अंक यात विशिष्ट संबंध आहे तो शोधून त्याच प्रकारचा संबंध असलेली योग्य जोडी निवडा.
S6Q Q8O O10M M12K ?

 
 
 
 

4. प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य पर्याय निवडा
H512 I729 J1000 K?

 
 
 
 

5. योग्य पर्याय निवडा.
C8E P17A F10D G?L

 
 
 
 

6. योग्य पर्याय निवडा.
A1 E5 I9 ? U21

 
 
 
 

7. खाली दिलेल्या पर्यायातून योग्य पर्याय निवडून मालिका पूर्ण करा.
1Z 3X 5V 7T ?

 
 
 
 

8. योग्य पर्याय निवडा.
CH24 DL48 AZ26 ?49

 
 
 
 

9. योग्य पर्याय निवडा.
8D 24L 22K 32?

 
 
 
 

10. दिलेल्या पर्यायातून योग्य पर्याय निवडा.
FD2 GC4 HB6 IA?

 
 
 
 

Question 1 of 10

3 thoughts on “अक्षर अंक संयुक्त मालिका [ Problems based on Alphabets and Numbers ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!