Free :

सांकेतिक लिपी सराव प्रश्नसंच 01

1. जर KIND साठी DIKN असेल LAUGH साठी
AGHLU तर NEXT साठी काय लिहिता येईल?[ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. जर PURSE=FTSVQ तर WASTE=? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. एका सांकेतिक भाषेत DRY हा शब्द 41825 असा लिहितात SKY हा शब्द 191125 असा लिहितात तर FRY हा शब्द कसा लिहावा?[ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. जर SWEET हा शब्द UYGGV असा लिहितात तर POTATO हा शब्द कसा लिहावा? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. एका सांकेतिक भाषेत ROSE हा शब्द URVH असा लिहितात तर SUIT हा शब्द कसा लिहावा ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. जर SKIP हा शब्द KSPI असा लिहितात TYPE हा शब्द YTEP असा लिहितात तर WAKE हा शब्द कसा लिहावा ?[ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. एका सांकेतिक भाषेत SCOOTY हा शब्द
YTOOCS असा लिहितात तर SUMMER हा शब्द कसा लिहावा? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. जर SORRY हा शब्द tPsSz असा लिहितात WAIT हा शब्द xBjU असा लिहितात तर REPORT हा शब्द कसा लिहावा ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. जर TAKE =GZPV तर TOUR=? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. एका सांकेतिक भाषेत POWER हा शब्द SFXPQ असा लिहितात तर WOMEN हा शब्द कसा लिहावा?[ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 10


या सर्व प्रश्नाचे स्पष्टीकरण बघा खालील विडिओ मध्ये

9 thoughts on “सांकेतिक लिपी सराव प्रश्नसंच 01”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!