Free :

विसंगत घटक ओळखा [ Odd man out Problems in Marathi ]

1. खाली काही अक्षरांचे गट दिले आहे त्यातून विजोड गट ओळखा.
HU SO WI HR QA

 
 
 
 

2. खालील प्रश्नातील विजोड पद ओळखा.
BDF GIK LNP RSU TVX

 
 
 
 

3. पर्यायातून विजोड पद ओळखा.
ILSW EDRP ODSR DHKL UTDK

 
 
 
 

4. खालील पर्यायातून विजोड पद ओळखा.
HB6 YM12 XP7 RN4

 
 
 
 

5. विजोड पद ओळखा.
BDG FHK NPR TVY

 
 
 
 

6. पर्यायातून विजोड पद निवडा.
ALM STL DYPF EVS DKN

 
 
 
 

7. विजोड पद ओळखा.
CD PQ LM HI SR

 
 
 
 

8. दिलेल्या पर्यायातून विजोड पद ओळखा.
BY DW FU HS JP

 
 
 
 

9. विजोड पद ओळखा.
APPLE TOUR CORRECT
OUT WRONG

 
 
 
 

10. पर्यायातून विजोड पद ओळखा.
Psta Ryit jlmp Gzrl

 
 
 
 

Question 1 of 10


या सर्व प्रश्नाचे स्पष्टीकरण बघा खालील विडिओ मध्ये

2 thoughts on “विसंगत घटक ओळखा [ Odd man out Problems in Marathi ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!