Free :

विशेषण : Part 02

शब्दांच्या जाती : विशेषण – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. पाच मुलींनी मिळून रांगोळी काढली. – या वाक्यात आलेल्या विशेषणाचा प्रकार सांगा.

 
 
 
 

2. पांढरेशुभ्र – या शब्दाची जात ओळखा.

 
 
 
 

3. त्याने सर्व दुकाने पालथी घातली. – या वाक्यातील
संख्या विशेषनाचा प्रकार ओळखा.

 
 
 
 

4. विशेषणाचा प्रकार ओळखा.
दुधाची बादली

 
 
 
 

5. सोलापूरी चादरी नागपुरी संत्री ही ………. विशेषणे आहेत.

 
 
 
 

6. विशेषनाचे मुख्य किती प्रकार पडतात ?

 
 
 
 

7. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणारा शब्द म्हणजे विशेषण.
विधान 2) विशेषणे नामापूर्वी तसेच नामानंतर सुद्धा वापरता येतात.

 
 
 
 

8. खालीलपैकी विशेषण ओळखा

 
 
 
 

9. अव्ययसाधित विशेषनाचे उदाहरण कोणते ?

 
 
 
 

10. पर्यायातून आवृत्ती वाचक विशेषणाचे उदाहरण निवडा.

 
 
 
 

11. विशेषणाचा प्रकार सांगा.
धूर्त

 
 
 
 

12. खालीलपैकी कोणत्या वाक्यात विशेषणाचा नाम म्हणून वापर केला आहे ?

 
 
 
 

13. मूळ सर्वनामांचा उपयोग विशेषणासारखा केल्यास ती ……….. विशेषणे होतात.

 
 
 
 

14. पर्यायातून अपूर्णांक वाचक संख्या विशेषणाचे उदाहरण निवडा.

 
 
 
 

15. बाबांचा काल पन्नासवा वाढदिवस होता. – वाक्यातील संख्या विशेषनाचा प्रकार ओळखा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

49 thoughts on “विशेषण : Part 02”

  1. Российское военное руководство начало командировать на войну насупротив Украинского государства также людей с ограниченными возможностями и потом граждан пожилого возраста. От настоящего в этой войне пропадает вдобавление всему больше их родных людей.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!