New Test

पचनसंस्था

पचनसंस्था- या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

2. जठराचा आकार इंग्रजी …… अक्षरासारखा आहे.

 
 
 
 

3. जठर रसामध्ये विरल ……….. असते.

 
 
 
 

4. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

5. स्वादुपिंडात कोणते विकर असते ?

 
 
 
 

6. लहान आतड्याची लांबी किती असते ?

 
 
 
 

7. खाली दिलेल्या पर्यायातून पचनसंस्थेचे भाग नसलेला पर्याय निवडा.

 
 
 
 

8. वृक्काचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे ………… होय.

 
 
 
 

9. योग्य जोड्या जुळवा.
गट A – 1) सुळे दात 2) दाढा 3) पटाशीचे दात
गट B – a) आठ b) चार c) बारा

 
 
 
 

10. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) लाळेमध्ये टायलीन हे विकर असते.
विधान 2) जीभेच्या मधल्या भागावर कोणत्याही चवीची माहिती होत नाही.

 
 
 
 

11. अन्ननलिकेत कोणत्या भागाचा समावेश होतो ?

 
 
 
 

12. जिभेच्या शेंड्यावर कोणत्या चवीची माहिती होते ?

 
 
 
 

13. दातावरील कडक आवरणाला ……… असे म्हणतात.

 
 
 
 

14. आपल्या शरीरात किती वृक्के असतात ?

 
 
 
 

15. अन्ननलिकेची लांबी किती असते ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

21 thoughts on “पचनसंस्था”

  1. Mala 8 mark milale, pn ग्रॉसिका आणि अन्ननलिका एकच असताना एकाची लांबी 25cm आणि दुसराची 32feet का सांगत आहे

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!