Free :

पचनसंस्था

पचनसंस्था- या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. खाली दिलेल्या पर्यायातून पचनसंस्थेचे भाग नसलेला पर्याय निवडा.

 
 
 
 

2. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) लाळेमध्ये टायलीन हे विकर असते.
विधान 2) जीभेच्या मधल्या भागावर कोणत्याही चवीची माहिती होत नाही.

 
 
 
 

3. वृक्काचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे ………… होय.

 
 
 
 

4. जठराचा आकार इंग्रजी …… अक्षरासारखा आहे.

 
 
 
 

5. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

6. जठर रसामध्ये विरल ……….. असते.

 
 
 
 

7. योग्य जोड्या जुळवा.
गट A – 1) सुळे दात 2) दाढा 3) पटाशीचे दात
गट B – a) आठ b) चार c) बारा

 
 
 
 

8. जिभेच्या शेंड्यावर कोणत्या चवीची माहिती होते ?

 
 
 
 

9. लहान आतड्याची लांबी किती असते ?

 
 
 
 

10. अन्ननलिकेत कोणत्या भागाचा समावेश होतो ?

 
 
 
 

11. आपल्या शरीरात किती वृक्के असतात ?

 
 
 
 

12. दातावरील कडक आवरणाला ……… असे म्हणतात.

 
 
 
 

13. स्वादुपिंडात कोणते विकर असते ?

 
 
 
 

14. अन्ननलिकेची लांबी किती असते ?

 
 
 
 

15. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

21 thoughts on “पचनसंस्था”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!