New Test

पचनसंस्था

पचनसंस्था- या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. अन्ननलिकेची लांबी किती असते ?

 
 
 
 

2. आपल्या शरीरात किती वृक्के असतात ?

 
 
 
 

3. स्वादुपिंडात कोणते विकर असते ?

 
 
 
 

4. दातावरील कडक आवरणाला ……… असे म्हणतात.

 
 
 
 

5. वृक्काचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे ………… होय.

 
 
 
 

6. योग्य जोड्या जुळवा.
गट A – 1) सुळे दात 2) दाढा 3) पटाशीचे दात
गट B – a) आठ b) चार c) बारा

 
 
 
 

7. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

8. जठर रसामध्ये विरल ……….. असते.

 
 
 
 

9. जिभेच्या शेंड्यावर कोणत्या चवीची माहिती होते ?

 
 
 
 

10. लहान आतड्याची लांबी किती असते ?

 
 
 
 

11. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

12. खाली दिलेल्या पर्यायातून पचनसंस्थेचे भाग नसलेला पर्याय निवडा.

 
 
 
 

13. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) लाळेमध्ये टायलीन हे विकर असते.
विधान 2) जीभेच्या मधल्या भागावर कोणत्याही चवीची माहिती होत नाही.

 
 
 
 

14. जठराचा आकार इंग्रजी …… अक्षरासारखा आहे.

 
 
 
 

15. अन्ननलिकेत कोणत्या भागाचा समावेश होतो ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

21 thoughts on “पचनसंस्था”

  1. Mala 8 mark milale, pn ग्रॉसिका आणि अन्ननलिका एकच असताना एकाची लांबी 25cm आणि दुसराची 32feet का सांगत आहे

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!