New Test

विशेषण : Part 02

शब्दांच्या जाती : विशेषण – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. विशेषणाचा प्रकार ओळखा.
दुधाची बादली

 
 
 
 

2. बाबांचा काल पन्नासवा वाढदिवस होता. – वाक्यातील संख्या विशेषनाचा प्रकार ओळखा.

 
 
 
 

3. त्याने सर्व दुकाने पालथी घातली. – या वाक्यातील
संख्या विशेषनाचा प्रकार ओळखा.

 
 
 
 

4. अव्ययसाधित विशेषनाचे उदाहरण कोणते ?

 
 
 
 

5. पांढरेशुभ्र – या शब्दाची जात ओळखा.

 
 
 
 

6. पर्यायातून आवृत्ती वाचक विशेषणाचे उदाहरण निवडा.

 
 
 
 

7. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणारा शब्द म्हणजे विशेषण.
विधान 2) विशेषणे नामापूर्वी तसेच नामानंतर सुद्धा वापरता येतात.

 
 
 
 

8. पर्यायातून अपूर्णांक वाचक संख्या विशेषणाचे उदाहरण निवडा.

 
 
 
 

9. विशेषनाचे मुख्य किती प्रकार पडतात ?

 
 
 
 

10. सोलापूरी चादरी नागपुरी संत्री ही ………. विशेषणे आहेत.

 
 
 
 

11. खालीलपैकी कोणत्या वाक्यात विशेषणाचा नाम म्हणून वापर केला आहे ?

 
 
 
 

12. विशेषणाचा प्रकार सांगा.
धूर्त

 
 
 
 

13. मूळ सर्वनामांचा उपयोग विशेषणासारखा केल्यास ती ……….. विशेषणे होतात.

 
 
 
 

14. पाच मुलींनी मिळून रांगोळी काढली. – या वाक्यात आलेल्या विशेषणाचा प्रकार सांगा.

 
 
 
 

15. खालीलपैकी विशेषण ओळखा

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

46 thoughts on “विशेषण : Part 02”

  1. Российское военное руководство начало командировать на войну насупротив Украинского государства также людей с ограниченными возможностями и потом граждан пожилого возраста. От настоящего в этой войне пропадает вдобавление всему больше их родных людей.

  2. Отцу с матерью погибших балтийцев с крейсера Москва воспрещают рассказывать на тему гибели всех своих ребят. А русские граждане не перестают в то время хладнокровно глядеть, как их российское военное руководство направляет и дальше на гибель в Украине всех своих сынов.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!