Free :

विभक्ती : Part 02

विभक्ती- या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. त्याने कैचीने कागद कापले. –
या वाक्यातील ‘कैचीने’ या शब्दाचा कारकार्थ शोधा.

 
 
 
 

2. तृतीया विभक्तीचे अनेकवचनातील प्रत्यय सांगा.

 
 
 
 

3. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) प्रथमा विभक्तीला प्रत्यय असतात.
विधान 2) द्वितीया विभक्तीचा कारकार्थ कर्म आहे.

 
 
 
 

4. तृतीया विभक्ती खालीलपैकी कोणत्या नामाला लागली आहे ?

 
 
 
 

5. खालील वाक्य अर्थपूर्ण होण्यासाठी योग्य विभक्ती प्रत्यय समुह निवडा.
सुहास ….. खूप मेहनत करून परीक्षे ….. यश मिळवले आणि तो पोलीस अधिकारी झाला.

 
 
 
 

6. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

7. पंचमी विभक्तीचे अनेकवचनातील प्रत्यय कोणते आहे?

 
 
 
 

8. खालील वाक्यातील शब्दांपैकी विभक्ती प्रत्यययुक्त शब्द निवडा.

देवांशने नवीन खेळणी हरवली.

 
 
 
 

9. ती मंदिरातून बाहेर आली.
या वाक्यातील विभक्तीचा अर्थ ओळखा.

 
 
 
 

10. पर्यायातील कोणत्या विभक्तीला अनेकवचनासाठी प्रत्यय आहे परंतु एकवचनासाठी प्रत्यय नाही ?

 
 
 
 

11. खालील वाक्यातील शब्दांच्या विभक्तीचा योग्य अनुक्रम निवडा.
आमच्या वर्गात तीस मुले आहेत .

 
 
 
 

12. खाली दिलेल्या शब्दाची विभक्ती सांगा.
बैलाने

 
 
 
 

13. आजी दवाखान्यात जाऊन आली. –
या वाक्यातील दवाखान्यात या शब्दाच्या विभक्तीचा कारकार्थ ओळखा.

 
 
 
 

14. खालील वाक्य पूर्ण करा.
आजी ….. सोलापूर …. चादरी आणल्या.

 
 
 
 

15. चा ची चे च्या हे कोणत्या विभक्तीचे प्रत्यय आहे ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

77 thoughts on “विभक्ती : Part 02”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!