New Test

सामान्य ज्ञान Test No.13

1. महाराष्ट्र राज्याच्या सीमेला किती राज्यांच्या सीमा लागून आहेत ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

2. राज्यपाल उपस्थित नसल्यास अथवा राज्यपालाचे पद रिक्त झाल्यास खालीलपैकी कोण तात्पुरते पद सांभाळतात ?

 
 
 
 

3. रशिया : मास्को : : ? : बर्लिन

 
 
 
 

4. भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमानुसार प्रत्येक घटक राज्यात एक उच्च न्यायालय असते ?

 
 
 
 

5. फॉस्फरस या मूलद्रव्याची संज्ञा काय आहे ?

 
 
 
 

6. सरपंच त्यांच्या पदाचा राजीनामा कोणाकडे देतात ?

 
 
 
 

7. ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना कधी झाली ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

8. SRPF स्थापना दिवस म्हणून कोणता दिवस साजरा केला जातो?

 
 
 
 

9. एक हॉर्स पॉवर = ?

 
 
 
 

10. हॉकीचे जादूगार म्हणून खालीलपैकी कोणाला ओळखले जाते ?

 
 
 
 

11. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

12. LIC चे मुख्यालय ……… येथे आहे.

 
 
 
 

13. वाफेच्या इंजिनाचा शोध ……….. यांनी लावला.

 
 
 
 

14. महाराष्ट्रातील विधानसभा सदस्यांची संख्या किती आहे ?

 
 
 
 

15. इंदुप्रकाश या साप्ताहिकाचे संपादक कोण होते ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

33 thoughts on “सामान्य ज्ञान Test No.13”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!