Free :

मराठी Test No.01

सामान्यरूप – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. गिरिजन म्हणजे –

 
 
 
 

2. पुढील म्हण पूर्ण करा.
उधारीचे पोते …… हात रिते.

 
 
 
 

3. खालील नामाचे अनेकवचनी रूप पर्यायातून निवडा.
चूक

 
 
 
 

4. मी पू.ल. वाचले. –
या वाक्यातून शब्द शक्तीचा कोणता अर्थ व्यक्त होतो ?

 
 
 
 

5. उपमा अलंकाराचे उदाहरण निवडा.

 
 
 
 

6. पर्याय दाखवण्यासाठी खालीलपैकी कोणते विरामचिन्ह वापरावे ?

 
 
 
 

7. उज्ज्वल – या शब्दाची योग्य संधी फोड शोधा.

 
 
 
 

8. दिलेल्या पर्यायातून अर्धस्वर निवडा.

 
 
 
 

9. ती कार्यालयातून बाहेर आली – या वाक्यातील ‘ कार्यालयातून ‘ या शब्दाचा कारकार्थ कोणता ?

 
 
 
 

10. पुढीलपैकी शब्दयोगी अव्यय कोणते ?

 
 
 
 

11. खाली दिलेल्या पर्यायातून सामान्य नाम कोणते ते निवडा.

 
 
 
 

12. विशेषणाचा प्रकार ओळखा. – द्विगुणित चौपट दुहेरी

 
 
 
 

13. पुढील शब्दाचा समास सांगा.
गैरहजर

 
 
 
 

14. पर्यायातून शुद्ध शब्द निवडा.

 
 
 
 

15. युवराज फुटबॉल खेळतो .
वाक्याचा प्रयोग ओळखा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

32 thoughts on “मराठी Test No.01”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!