New Test

मराठी Test No.01

सामान्यरूप – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. गिरिजन म्हणजे –

 
 
 
 

2. उज्ज्वल – या शब्दाची योग्य संधी फोड शोधा.

 
 
 
 

3. उपमा अलंकाराचे उदाहरण निवडा.

 
 
 
 

4. पर्याय दाखवण्यासाठी खालीलपैकी कोणते विरामचिन्ह वापरावे ?

 
 
 
 

5. खालील नामाचे अनेकवचनी रूप पर्यायातून निवडा.
चूक

 
 
 
 

6. ती कार्यालयातून बाहेर आली – या वाक्यातील ‘ कार्यालयातून ‘ या शब्दाचा कारकार्थ कोणता ?

 
 
 
 

7. पुढीलपैकी शब्दयोगी अव्यय कोणते ?

 
 
 
 

8. युवराज फुटबॉल खेळतो .
वाक्याचा प्रयोग ओळखा.

 
 
 
 

9. दिलेल्या पर्यायातून अर्धस्वर निवडा.

 
 
 
 

10. पुढील म्हण पूर्ण करा.
उधारीचे पोते …… हात रिते.

 
 
 
 

11. पर्यायातून शुद्ध शब्द निवडा.

 
 
 
 

12. पुढील शब्दाचा समास सांगा.
गैरहजर

 
 
 
 

13. विशेषणाचा प्रकार ओळखा. – द्विगुणित चौपट दुहेरी

 
 
 
 

14. खाली दिलेल्या पर्यायातून सामान्य नाम कोणते ते निवडा.

 
 
 
 

15. मी पू.ल. वाचले. –
या वाक्यातून शब्द शक्तीचा कोणता अर्थ व्यक्त होतो ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

32 thoughts on “मराठी Test No.01”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!