Free :

मराठी Test No.01

सामान्यरूप – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. पुढील म्हण पूर्ण करा.
उधारीचे पोते …… हात रिते.

 
 
 
 

2. मी पू.ल. वाचले. –
या वाक्यातून शब्द शक्तीचा कोणता अर्थ व्यक्त होतो ?

 
 
 
 

3. गिरिजन म्हणजे –

 
 
 
 

4. पर्याय दाखवण्यासाठी खालीलपैकी कोणते विरामचिन्ह वापरावे ?

 
 
 
 

5. ती कार्यालयातून बाहेर आली – या वाक्यातील ‘ कार्यालयातून ‘ या शब्दाचा कारकार्थ कोणता ?

 
 
 
 

6. विशेषणाचा प्रकार ओळखा. – द्विगुणित चौपट दुहेरी

 
 
 
 

7. उपमा अलंकाराचे उदाहरण निवडा.

 
 
 
 

8. पुढीलपैकी शब्दयोगी अव्यय कोणते ?

 
 
 
 

9. उज्ज्वल – या शब्दाची योग्य संधी फोड शोधा.

 
 
 
 

10. खालील नामाचे अनेकवचनी रूप पर्यायातून निवडा.
चूक

 
 
 
 

11. खाली दिलेल्या पर्यायातून सामान्य नाम कोणते ते निवडा.

 
 
 
 

12. पुढील शब्दाचा समास सांगा.
गैरहजर

 
 
 
 

13. पर्यायातून शुद्ध शब्द निवडा.

 
 
 
 

14. युवराज फुटबॉल खेळतो .
वाक्याचा प्रयोग ओळखा.

 
 
 
 

15. दिलेल्या पर्यायातून अर्धस्वर निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

33 thoughts on “मराठी Test No.01”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!