Free :

सामान्य ज्ञान Test No.22

1. QUAD Country मध्ये खालीलपैकी कोणत्या देशाचा समावेश होत नाही ?

 
 
 
 

2. आर्य समाज : स्वामी दयानंद सरस्वती : : अभिनव भारत : ?

 
 
 
 

3. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

4. कर्झन वायलीची हत्या खालीलपैकी कोणी केली ?

 
 
 
 

5. पांढरे सोने खालीलपैकी कशास म्हटले जाते ?

 
 
 
 

6. विधानसभा अध्यक्ष त्यांचा राजीनामा खालीलपैकी कोणाकडे सादर करतात ?

 
 
 
 

7. स्टार्ट अप इंडिया स्टँड अप इंडिया ही मोहीम कशाशी संबंधित आहे ?

 
 
 
 

8. महाराष्ट्र केसरी हा पुरस्कार ………. या खेळासाठी दिला जातो.

 
 
 
 

9. देशबंधू या टोपण नावाने ……… यांना ओळखले जाते.

 
 
 
 

10. घटना …….. नुसार उपराष्ट्रपती या पदाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

 
 
 
 

11. जागतिक आरोग्य संघटनेचे मुख्यालय जिनिव्हा येथे आहे या संघटनेची स्थापना ……….. मध्ये झाली.

 
 
 
 

12. ऑलम्पिक स्पर्धांची परंपरा कोणत्या देशामध्ये सुरू झाली ?

 
 
 
 

13. ब्रोमीन या मूलद्रव्याची संज्ञा काय आहे ?

 
 
 
 

14. रक्त गोठण्यासाठी आवश्यक असलेले जीवनसत्व कोणते आहे ?

 
 
 
 

15. पन्हाळा विशाळगड हे किल्ले महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

28 thoughts on “सामान्य ज्ञान Test No.22”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!