Free :

महाराष्ट्रातील जिल्हे : यवतमाळ

1. खालीलपैकी कोणता यवतमाळ जिल्ह्यातील तालुका नाही ?

 
 
 
 

2. यवतमाळ जिल्ह्याची ओळख काय आहे ?

 
 
 
 

3. यवतमाळ जिल्हा अमरावती या प्रशासकीय विभागात येतो अमरावती या प्रशासकीय विभागातील जिल्ह्यांची संख्या किती आहे ?

 
 
 
 

4. खालीलपैकी कोणता यवतमाळ जिल्ह्याच्या शेजारील जिल्हा आहे ?

 
 
 
 

5. यवतमाळ जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण कोणते आहे ?

 
 
 
 

6. कळंब या समान नावाचा तालुका यवतमाळ आणि ………….. जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

7. जालना : जांबुवंत टेकड्या : : यवतमाळ : ?

 
 
 
 

8. यवतमाळ जिल्ह्यात असलेला गरम पाण्याचा झरा पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

9. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

10. यवतमाळ जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणते अभयारण्य आहे ?

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

22 thoughts on “महाराष्ट्रातील जिल्हे : यवतमाळ”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!