Free :

जगातील प्रमुख खंड : आशिया

1. खालीलपैकी कोणता देश आशिया खंडात नाही?

 
 
 
 

2. आशिया खंडातील सर्वोच्च शिखर कोणते ?

 
 
 
 

3. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) आशिया खंड सर्वाधिक लोकसंख्येचा खंड आहे.
विधान 2) आशिया खंड क्षेत्रफळाने दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा खंड आहे.

 
 
 
 

4. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

5. आशिया खंडाने एकूण खंडांपैकी सुमारे …….. भाग व्यापलेला आहे.

 
 
 
 

6. आशिया खंडातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे ?

 
 
 
 

7. आशिया खंडात कोणत्या प्रमुख नद्या आहेत?

 
 
 
 

8. आशिया खंडातील सर्वात मोठा देश कोणता आहे ?

 
 
 
 

9. आशिया खंडातील ………. या देशाला उगवत्या सूर्याचा देश असे म्हणतात.

 
 
 
 

10. जगाचे छप्पर म्हणून ओळखले जाणारे ………… आशिया खंडात आहे.

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

56 thoughts on “जगातील प्रमुख खंड : आशिया”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!