Free :

तलाठी आणि कोतवाल

1. तलाठी दप्तर मध्ये एकूण गाव नमुन्यांची संख्या ……. असते.

 
 
 
 

2. एखाद्या गावाची लोकसंख्या जर 1001 ते 3000 पर्यंत असेल तर त्या गावाला किती कोतवाल असतात ?

 
 
 
 

3. कोतवाल पदासाठी कोणती पात्रता आहे ?

 
 
 
 

4. तलाठी हा वर्ग …… चा अधिकारी असतो.

 
 
 
 

5. तलाठ्याच्या कार्यक्षेत्रात किती गावे असतात?

 
 
 
 

6. शेतकरी बांधव तलाठ्यास आणखी कोणत्या नावाने संबोधतात ?

 
 
 
 

7. तलाठ्यावर कोणाचे नियंत्रण असते ?

 
 
 
 

8. तलाठ्याच्या कार्यालयास काय म्हणतात ?

 
 
 
 

9. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

10. …………… द्वारे कोतवालाची नियुक्ती अथवा बडतर्फी होते.

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

24 thoughts on “तलाठी आणि कोतवाल”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!