Free :

शब्द : सहसंबंध ओळखा [ Words : Analogy and Correlation ] Set 2

1. योग्य पर्याय निवडा.
चौरस : कर्ण : : वर्तुळ : ?

 
 
 
 

2. प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल?
मधमाशी : पोळे : : घोडा : ?

 
 
 
 

3. खालील प्रश्नात असलेला सहसंबंध ओळखा आणि प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल ते निवडा.
दुष्काळ : पाऊस : : ? : औषध

 
 
 
 

4. सहसंबंध ओळखून प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल ते ओळखा.
पक्षी : पिंजरा : : मासा : ?

 
 
 
 

5. प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य पर्याय निवडा.
बी : रोप : : कळी : ?

 
 
 
 

6. खालील प्रश्नात प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल ते पर्यायातून निवडा.
ढग : गडगडाट : : ? : फडफड

 
 
 
 

7. प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल?
शिक्षक : शाळा : : डॉक्टर : ?

 
 
 
 

8. शब्दांतील सहसंबंध ओळखा व योग्य पर्याय निवडा
झाडू : झाडणे : : चिमटा : ?

 
 
 
 

9. सहसंबंध ओळखा आणि प्रश्न सोडवा.
तापमापी : तापमान : : घड्याळ : ?

 
 
 
 

10. खालील प्रश्नातील सहसंबंध ओळखून प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल ते ओळखा.
कवी : काव्य : : शिल्पकार : ?

 
 
 
 

Question 1 of 10

बुद्धिमत्ता चाचणी विषयाच्या आणखी टेस्ट सोडवा

प्रकरणानुसार सोडवा

अंकमालिका , संख्यामालिका , सहसंबंध, दिशा ज्ञान , नातेसंबंध यासारख्या प्रकरणांची टेस्ट सोडवा

एकत्रित टेस्ट सोडवा

बुद्धिमत्ता चाचणी विषयाच्या सर्व प्रकरणाची एकत्रित टेस्ट सोडवा [ संपूर्ण अभ्यासक्रमावर आधारित ]

5 thoughts on “शब्द : सहसंबंध ओळखा [ Words : Analogy and Correlation ] Set 2”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!