New Test

वाक्प्रचार 02

वाक्प्रचार 02 – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

2. साखर पेरणे – या वाक्प्रचाराचा अर्थ पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

3. हात मारणे – या वाक्प्रचाराचा अर्थ ……….. असा आहे.

 
 
 
 

4. साधेल तेवढा स्वतःचा फायदा करून घेणे – या अर्थाचा वाक्प्रचार पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

5. द्राविडी प्राणायाम करणे – या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगा.

 
 
 
 

6. वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगा.
कानाडोळा करणे

 
 
 
 

7. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) चतुर्भुज होणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ लग्न करणे असा आहे.
विधान 2) हात राखून जेवणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ खूप जेवणे असा आहे.

 
 
 
 

8. वड्याचे तेल वांग्यावर काढणे. – या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगा.

 
 
 
 

9. जीव वरखाली होणे – या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय आहे ?

 
 
 
 

10. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

11. खालील वाक्य पूर्ण करा.
गुन्हा कबूल न केल्यास पोलिस आरोपींना …………..

 
 
 
 

12. जीवाची मुंबई करणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ ………… असा होतो.

 
 
 
 

13. मला कामातून अजिबात ………. भेटत नाही असे आई आजीला सांगत होती. – वाक्य पूर्ण करा.

 
 
 
 

14. वाटचाल करणे या अर्थाचा मराठीत कोणता वाक्प्रचार आहे ?

 
 
 
 

15. योग्य पर्याय निवडून वाक्य पूर्ण करा.
भुकेने पोटात ……… ओरडत आहे असे सचिनने आईला सांगितले.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

28 thoughts on “वाक्प्रचार 02”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!