Free :

महत्त्वाचे वृत्तपत्रे आणि ग्रंथ

महत्त्वाचे वृत्तपत्रे आणि ग्रंथ या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेले पुस्तक/ग्रंथ पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

2. इंदुप्रकाश या वर्तमानपत्राचे संपादक खालीलपैकी कोण होते ?

 
 
 
 

3. गीतारहस्य हा ग्रंथ कोणी लिहिला ?

 
 
 
 

4. ‘ महाराष्ट्र केसरी ‘ या वृत्तपत्राचे संपादक कोण होते ?

 
 
 
 

5. डोंगरीच्या तुरुंगातील 101 दिवस हे पुस्तक ……… यांनी लिहिले.

 
 
 
 

6. महात्मा गांधी खालीलपैकी कोणत्या वृत्तपत्राचे संपादक होते ?

 
 
 
 

7. पर्यायातील कोणते विधान योग्य आहे ?

 
 
 
 

8. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) मिरात-उल-अखबार या वृत्तपत्राचे संपादक राजा राममोहन रॉय हे होते.
विधान 2) गदर या वृत्तपत्राचे संपादक लाला हरदयाळ हे होते.

 
 
 
 

9. संवाद कौमुदी या वृत्तपत्राचे संपादक ……….. हे होते.

 
 
 
 

10. सुधारक या वृत्तपत्राचे संपादक कोण होते ?

 
 
 
 

11. ब्राम्हणाचे कसब गुलामगिरी शेतकऱ्याचा आसूड हे ग्रंथ कोणी लिहिले ?

 
 
 
 

12. डॉ.आंबेडकर हे खालीलपैकी कोणत्या वृत्तपत्राचे संपादक होते ?

 

 
 
 
 

13. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी लिहिलेले पुस्तक पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

14. दादाभाई नौरोजी हे खालीलपैकी कोणत्या वृत्तपत्राचे संपादक होते ?

 
 
 
 

15. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

34 thoughts on “महत्त्वाचे वृत्तपत्रे आणि ग्रंथ”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!