Free :

जगातील प्रमुख खंड : उत्तर अमेरिका खंड

1. उत्तर अमेरिका खंडातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे ?

 
 
 
 

2. उत्तर अमेरिका खंडात असलेल्या ……..या देशाला साखरेचे कोठार म्हणून ओळखतात.

 
 
 
 

3. उत्तर अमेरिका खंडात असलेले पठार पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

4. खालीलपैकी कोणता देश उत्तर अमेरिका खंडात आहे ?

 
 
 
 

5. ……… हा देश क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने उत्तर अमेरिका खंडातील सर्वात मोठा देश आहे.

 
 
 
 

6. उत्तर अमेरिका खंडातील कोणता देश लोकसंख्येने सर्वात मोठा देश आहे ?

 
 
 
 

7. उत्तर अमेरिका खंडाने एकूण खंडापैकी सुमारे किती टक्के क्षेत्रफळ व्यापलेले आहे ?

 
 
 
 

8. योग्य विधान निवडा.
1) उत्तर अमेरिका हा क्षेत्रफळाने जगातील दुसरा सर्वात मोठा खंड आहे.
2) उत्तर अमेरिका हा लोकसंख्येने चौथा सर्वात मोठा खंड आहे.

 
 
 
 

9. ओटावा ही उत्तर अमेरिका खंडात असलेल्या ……. या देशाची राजधानी आहे.

 
 
 
 

10. लेक सुपेरियार हे सर्वात मोठे ……… पाण्याचे सरोवर उत्तर अमेरिका खंडात आहे.

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

11 thoughts on “जगातील प्रमुख खंड : उत्तर अमेरिका खंड”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!