New Test

महाराष्ट्रातील जिल्हे : वाशिम

1. ………… या समान नावाचा तालुका वाशिम आणि वर्धा या जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

2. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) वाशिम जिल्ह्याच्या उत्तरेला अकोला जिल्हा आहे.
विधान 2) वाशिम जिल्ह्याच्या पूर्वेला यवतमाळ जिल्हा आहे.

 
 
 
 

3. खालीलपैकी कोणता वाशिम जिल्ह्यातील तालुका आहे ?

 
 
 
 

4. वाशिम जिल्हा कोणत्या प्रशासकीय विभागात येतो ?

 
 
 
 

5. ……… या जिल्ह्याच्या विभाजनाने वाशिम हा नवीन जिल्हा आस्तित्वात आला.

 
 
 
 

6. वाशिम जिल्हा विदर्भ या भौगोलिक विभागात येतो त्या विभागातील जिल्ह्यांची संख्या ……… इतकी आहे.

 
 
 
 

7. वाशिम जिल्हा निर्मिती दिनांक –

 
 
 
 

8. वाशिम जिल्ह्यात एकूण किती तालुके आहेत ?

 
 
 
 

9. खालीलपैकी कोणता वाशिम जिल्ह्याच्या शेजारील जिल्हा नाही ?

 
 
 
 

10. वाशिम जिल्ह्याचे जुने नाव काय होते ?

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

35 thoughts on “महाराष्ट्रातील जिल्हे : वाशिम”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!