Free :

महाराष्ट्रातील जिल्हे : बुलढाणा

1. बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव तालुक्याला ………. असे म्हणतात.

 
 
 
 

2. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

3. बुलढाणा जिल्ह्यात एकूण ………. तालुके आहेत.

 
 
 
 

4. खालीलपैकी कोणता बुलढाणा जिल्ह्याच्या शेजारील जिल्हा नाही ?

 
 
 
 

5. राजमाता जिजाऊ यांचे जन्मस्थान बुलढाणा जिल्ह्यातील …………. हे होय.

 
 
 
 

6. ……….. हे खाऱ्या पाण्याचे सरोवर बुलढाणा जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

7. खालीलपैकी कोणता बुलढाणा जिल्ह्यातील तालुका नाही ?

 
 
 
 

8. बुलढाणा जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण ……….. हे होय.

 
 
 
 

9. बुलढाणा जिल्ह्याच्या उत्तरेस कोणते राज्य आहे ?

 
 
 
 

10. बुलढाणा जिल्ह्यात अजिंठा डोंगररांगांमध्ये ………… या नदीचे उगमस्थान आहे.

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

23 thoughts on “महाराष्ट्रातील जिल्हे : बुलढाणा”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!