New Test

महाराष्ट्रातील जिल्हे : बुलढाणा

1. बुलढाणा जिल्ह्यात अजिंठा डोंगररांगांमध्ये ………… या नदीचे उगमस्थान आहे.

 
 
 
 

2. ……….. हे खाऱ्या पाण्याचे सरोवर बुलढाणा जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

3. बुलढाणा जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण ……….. हे होय.

 
 
 
 

4. बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव तालुक्याला ………. असे म्हणतात.

 
 
 
 

5. राजमाता जिजाऊ यांचे जन्मस्थान बुलढाणा जिल्ह्यातील …………. हे होय.

 
 
 
 

6. खालीलपैकी कोणता बुलढाणा जिल्ह्याच्या शेजारील जिल्हा नाही ?

 
 
 
 

7. बुलढाणा जिल्ह्याच्या उत्तरेस कोणते राज्य आहे ?

 
 
 
 

8. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

9. खालीलपैकी कोणता बुलढाणा जिल्ह्यातील तालुका नाही ?

 
 
 
 

10. बुलढाणा जिल्ह्यात एकूण ………. तालुके आहेत.

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

22 thoughts on “महाराष्ट्रातील जिल्हे : बुलढाणा”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!