New Test

महाराष्ट्रातील प्रमुख नद्या आणि उगमस्थाने [ Maharashtra :Rivers and place origin]

महाराष्ट्रातील प्रमुख  नद्या आणि उगमस्थाने [ Maharashtra :Rivers and place origin] – कोणत्या नदीचा उगम कोणत्या ठिकाणी होतो किंवा ही नदी कोठे उगम पावते असा प्रश्न परीक्षेत विचारला जातो. म्हणून आजच्या टेस्ट मध्ये महाराष्ट्रातील प्रमुख  नद्या आणि उगमस्थाने या घटकावर आधारित प्रश्न सोडवूया.

1. कोकणातील सर्वात लांब असलेली उल्हास ही नदी……………………येथे उगम पावते.

 
 
 
 

2. वर्धा आणि वैनगंगा नदीच्या एकत्रिस प्रवाहास प्राणहिता असे म्हणतात.वर्धा नदीचे उगमस्थान सातपुडा(मध्य प्रदेश)हे आहे तर वैनगंगा नदीचे उगमस्थान कोणते आहे?

 
 
 
 

3. गोदावरी नदी………………….. येथे उगम पावते.

 
 
 
 

4. खालील पर्यायातून योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

5. पैनगंगा नदी……………. येथे उगम पावते.

 
 
 
 

6. भीमा नदी चे उगमस्थान कोणते आहे?

 
 
 
 

7. नर्मदा नदीचे उगमस्थान कोणते आहे?

 
 
 
 

8. पेंच नदी मध्यप्रदेश राज्यात………….येथे उगम पावते.

 
 
 
 

9. सातपुडा ( मध्य प्रदेश) येथे महाराष्ट्रातील कोणत्या नद्या उगम पावतात ते खाली दिलेल्या पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

10. तापी नदी कोठे उगम पावते?

 
 
 
 

Question 1 of 10

1 thought on “महाराष्ट्रातील प्रमुख नद्या आणि उगमस्थाने [ Maharashtra :Rivers and place origin]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!