New Test

शब्दसिद्धी

शब्दसिद्धी – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. देशी शब्द शोधा.

 
 
 
 

2. पुढीलपैकी देशी शब्द कोणता ?

 
 
 
 

3. पुढीलपैकी कोणत्या गटातील शब्द देशी आहेत ?

 
 
 
 

4. पर्यायातून तत्सम शब्द निवडा .

 
 
 
 

5. गटात न बसणारा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

6. पार्सल हा ……. शब्द आहे.

 
 
 
 

7. रिकामटेकडा हा ……….. शब्द आहे.

 
 
 
 

8. पर्यायातून तद्भव शब्द ओळखा.

 
 
 
 

9. तंबाखू हा शब्द …….. भाषेतील आहे.

 
 
 
 

10. कणीक हा शब्द कोणत्या भाषेतून मराठीत आलेला आहे ?

 
 
 
 

11. शेट हा …….. शब्द आहे.

 
 
 
 

12. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

13. पगार हा शब्द ……… भाषेतून मराठीत आलेला आहे.

 
 
 
 

14. हस्त हा …….. शब्द आहे.

 
 
 
 

15. उत्सव हा शब्द कोणत्या प्रकारचा आहे ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

36 thoughts on “शब्दसिद्धी”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!