New Test

महान्यायवादी आणि महाधिवक्ता

महान्यायवादी आणि महाधिवक्ता- या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. ………… महान्यायवादी ची बडतर्फी करू शकतात.

 
 
 
 

2. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) महान्यायवादी हे केंद्र सरकारला कायदा सल्ला देणारा सर्वोच्च अधिकारी असतो.
विधान 2) महान्यायवादी हे राज्य सरकारला कायदा सल्ला देणारा सर्वोच्च अधिकारी असतो.
विधान 3) महान्यायवादीची बडतर्फी राष्ट्रपती द्वारे केली जावू शकते.

 
 
 
 

3. महान्यायवादी पदासाठी कोणती पात्रता असावी लागते ?

 
 
 
 

4. महान्यायवादी ची नेमणूक कलम …… नुसार राष्ट्रपती व्दारे केली जाते.

 
 
 
 

5. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

6. महान्यायवादी : ? : : महाधिवक्ता : एडवोकेट जनरल

 
 
 
 

7. महाधिवक्ता त्यांच्या पदाचा राजीनामा ……… कडे देतात.

 
 
 
 

8. महाधिवक्ताची नेमणूक कलम …….. नुसार केली जाते.

 
 
 
 

9. राज्य सरकारला कायदा सल्ला देणारा अधिकारी म्हणजेच ……….

 
 
 
 

10. महान्यावादींचे दरमहा वेतन ………. इतके असते.

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

20 thoughts on “महान्यायवादी आणि महाधिवक्ता”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!