New Test

विधान परिषद

विधान परिषद – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. भारतात एकूण किती राज्यात विधान परिषदा आहेत ?

 
 
 
 

2. खालीलपैकी कोणत्या राज्यात विधान परिषद नाही ?

 
 
 
 

3. विधान परिषदेवर …… इतके सदस्य स्थानिक स्वराज्य मतदार संघातून निवडले जातात.

 
 
 
 

4. खालीलपैकी कोणत्या राज्याची विधान परिषद सदस्य संख्या सर्वात कमी आहे ?

 
 
 
 

5. सर्वात जास्त विधानपरिषद सदस्य संख्या …… या राज्यात आहे.

 
 
 
 

6. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) विधान परिषद हे कनिष्ठ सभागृह आहे.
विधान 2) विधान परिषद हे द्वितीय सभागृह आहे.
विधान 3) विधानपरिषद हे कायम सभागृह आहे.

 
 
 
 

7. विधान परिषद सदस्यांचा कार्यकाळ …….. वर्षाचा असतो.

 
 
 
 

8. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

9. कलम ……. नुसार विधान परिषद असावी की नसावी हे ठरविण्याचा अधिकार संबंधित राज्याच्या विधानसभेला आहे.

 
 
 
 

10. महाराष्ट्रात विधान परिषदेच्या सदस्यांची संख्या किती आहे ?

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

21 thoughts on “विधान परिषद”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!