Free :

सामान्य ज्ञान Test No.43

1. NPK खतांमध्ये K हा घटक खालीलपैकी कोणता असतो?

 
 
 
 

2. नायट्रोजन स्थिरीकरण करण्याचे काम प्रामुख्याने …. करतात

 
 
 
 

3. ……. ऑक्टोबर हा दिवस जागतिक पोलिओ दिन म्हणून साजरा केला जातो.

 
 
 
 

4. अल्फा किरणांवर कोणता प्रभाव असतो?

 
 
 
 

5. राज्यघटनेतील कलमानुसार किती वर्षाखालील बालकास कारखान्यात काम करण्यास लावणे प्रतिबंधित आहे?

 
 
 
 

6. भारतात पहिल्यांदा आणीबाणी कधी लागू झाली होती?

 
 
 
 

7. भारतातील सर्वोच्च लष्करी पदक कोणते ?

 
 
 
 

8. ओंढा नागनाथ हे ज्योतर्लिंग स्थळ खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

 
 
 
 

9. आकाशगंगेत सर्वात जास्त प्रमाण खालीलपैकी कशाचे आहे?

 
 
 
 

10. भारताच्या सुती कपड्यांची राजधानी असे कोणत्या शहरास म्हंटले जाते?

 
 
 
 

11. प्रधानमंत्री एटली यांनी ब्रिटिश कोणत्या वर्षाच्या आत भारत सोडून जातील अशी घोषणा केली होती?

 
 
 
 

12. उंचीचे मापन करणारे उपकरण ….. या नावाने ओळखले जाते

 
 
 
 

13. जगाचे छप्पर कशास म्हणतात?

 
 
 
 

14. नामदार : गोपाळ कृष्ण गोखले : : सेनापती : ?

 
 
 
 

15. योग्य विधान निवडा.
विधान 1 – ग्रामसेवकाची बडतर्फी मुख्य कार्यकारी अधिकारी करतात.
विधान 2 – ग्रामसभेच्या बैठकीचे अध्यक्ष ग्रामसेवक असतात.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

6 thoughts on “सामान्य ज्ञान Test No.43”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!