Free :

सामान्य ज्ञान Test No.26

1. भारतात युरोपियांचा येण्याचा क्रम कोणता तो पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

2. योग्य विधान निवडा.
विधान 1 – घटना कलम 63 नुसार उपराष्ट्रपती पदाची निर्मिती झाली.
विधान 2- कलम 81 नुसार लोकसभेची तरतूद आहे.
विधान 3 – राज्यसभा सदस्यांचा कालावधी पाच वर्षांचा असतो.

 
 
 
 

3. अमेरिका या देशाचा राष्ट्रीय खेळ कोणता ?

 
 
 
 

4. जर्मनी : बर्लिन : : क्युबा : ?

 
 
 
 

5. इलेक्ट्रॉनचा शोध कोणी लावला ?

 
 
 
 

6. खालीलपैकी कोणते जीवनसत्व मेदात विरघळणारे नाही ?

 
 
 
 

7. खालीलपैकी कोणाकडे महापौर आपल्या पदाचा राजीनामा देतात ?

 
 
 
 

8. गुरुत्वत्वरण कोणत्या अक्षराने दाखविले जाते ?

 
 
 
 

9. भाषावार प्रांतरचना समितीच्या शिफारशीनुसार 1 नोव्हेंबर …….. रोजी द्विभाषिक मुंबई राज्य अस्तित्वात आले.

 
 
 
 

10. ईसाई धर्माचा धर्मग्रंथ ……… हा आहे.

 
 
 
 

11. भारत व चीन या दोन देशातील सीमारेषा खालीलपैकी कोणत्या नावाने ओळखली जाते?

 
 
 
 

12. जागतिक ओझोन दिन 16 …….. ला साजरा केला जातो.

 
 
 
 

13. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

14. महात्मा फुले यांनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना कोणत्या वर्षी केली ?

 
 
 
 

15. लघुग्रह ………. च्या परिभ्रमण कक्षांदरम्यान आढळतात.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

9 thoughts on “सामान्य ज्ञान Test No.26”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!