Free :

सामान्य ज्ञान Test No.10

1. भारतीय संविधानातील कलम ……. हे राष्ट्रीय आणीबाणीशी संबंधित आहे.

 
 
 
 

2. रेड क्रॉस ह्या संघटनेचे मुख्यालय कोठे आहे ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

3. लाल मुंग्यांच्या दंशांमध्ये खालीलपैकी कोणते आम्ल असते ?

 
 
 
 

4. खाण्याचा सोडा म्हणजे –

 
 
 
 

5. भारतात एकूण किती उच्च न्यायालये आहे ?

 
 
 
 

6. पोलीस दलातील सर्वोच्च पद कोणते ?

 
 
 
 

7. राज्यसभा सदस्यांचा कार्यकाळ ……
वर्षाचा असतो.

 
 
 
 

8. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

9. खालीलपैकी कोणी तैनाती फौजेची पध्दत सुरू केली ?

 
 
 
 

10. महाराष्ट्रातील एकूण किती जिल्ह्यातून समृद्धी महामार्ग जातो ?

 
 
 
 

11. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

12. NH …. हा भारताचा सर्वात लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग आहे.

 
 
 
 

13. RBI चे स्थापना वर्ष आणि मुख्यालय पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

14. मराठवाडा मुक्तीदिन कधी साजरा केला जातो ?

 
 
 
 

15. भारत कृषक समाजाची स्थापना ……….. मध्ये करण्यात आली.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

34 thoughts on “सामान्य ज्ञान Test No.10”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!