Free :

अक्षर अंक संयुक्तमाला : भाग 02

1. प्रश्न चिन्हाच्या जागी कोणता पर्याय येईल ?

A26 Z1 B25 Y2 ? X3

 
 
 
 

2. अक्षर आणि अंक यातील सहसंबंध ओळखा आणि योग्य पर्याय निवडा.

Z13 X12 V11 T10 ?

 
 
 
 

3. अक्षर आणि अंक यातील सहसंबंध ओळखा आणि योग्य पर्याय निवडा.

1C4 4E9 9G16 ?

 
 
 
 

4. दिलेल्या अक्षर आणि अंक यांच्या संयुक्त मालिकेत एक पद चुकीचे आहे ते ओळखा.
5A 10B 15C 20M 25E

 
 
 
 

5. योग्य पर्याय निवडा.

2B 3C 5E 7G ?

 
 
 
 

6. प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य पर्याय निवडा.

M13 O15 ? S19

 
 
 
 

7. प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणता पर्याय येईल ?
B23Y C21X D19W ?

 
 
 
 

8. अक्षर आणि अंक यातील सहसंबंध ओळखा आणि योग्य पर्याय निवडा.

CD7 EF11 GH15 ?

 
 
 
 

9. प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य पर्याय निवडा.

1A 4D ? 16P 25Y

 
 
 
 

10. प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणता पर्याय येईल ?

5L7 7P9 9T11 ?

 
 
 
 

11. अक्षर आणि अंक यातील सहसंबंध ओळखा आणि योग्य पर्याय निवडा.

G5L N7U M10W ?

 
 
 
 

12. प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य पर्याय निवडा.

3O 6L 9I 12F ?

 
 
 
 

13. प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल ?

C6 F12 I18 ?

 
 
 
 

14. अक्षर आणि अंक यातील सहसंबंध ओळखा आणि योग्य पर्याय निवडा.

12C 23F 34L ?

 
 
 
 

15. अक्षर आणि अंक यातील सहसंबंध ओळखा आणि योग्य पर्याय निवडा
D16 H64 L144 ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले हे कॉमेंट करून नक्की सांगा

27 thoughts on “अक्षर अंक संयुक्तमाला : भाग 02”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!