New Test

अक्षर अंक संयुक्तमाला : भाग 02

1. दिलेल्या अक्षर आणि अंक यांच्या संयुक्त मालिकेत एक पद चुकीचे आहे ते ओळखा.
5A 10B 15C 20M 25E

 
 
 
 

2. अक्षर आणि अंक यातील सहसंबंध ओळखा आणि योग्य पर्याय निवडा.

G5L N7U M10W ?

 
 
 
 

3. प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणता पर्याय येईल ?

5L7 7P9 9T11 ?

 
 
 
 

4. अक्षर आणि अंक यातील सहसंबंध ओळखा आणि योग्य पर्याय निवडा.

1C4 4E9 9G16 ?

 
 
 
 

5. अक्षर आणि अंक यातील सहसंबंध ओळखा आणि योग्य पर्याय निवडा.

CD7 EF11 GH15 ?

 
 
 
 

6. प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल ?

C6 F12 I18 ?

 
 
 
 

7. योग्य पर्याय निवडा.

2B 3C 5E 7G ?

 
 
 
 

8. प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य पर्याय निवडा.

1A 4D ? 16P 25Y

 
 
 
 

9. प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य पर्याय निवडा.

M13 O15 ? S19

 
 
 
 

10. प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य पर्याय निवडा.

3O 6L 9I 12F ?

 
 
 
 

11. अक्षर आणि अंक यातील सहसंबंध ओळखा आणि योग्य पर्याय निवडा.

Z13 X12 V11 T10 ?

 
 
 
 

12. प्रश्न चिन्हाच्या जागी कोणता पर्याय येईल ?

A26 Z1 B25 Y2 ? X3

 
 
 
 

13. प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणता पर्याय येईल ?
B23Y C21X D19W ?

 
 
 
 

14. अक्षर आणि अंक यातील सहसंबंध ओळखा आणि योग्य पर्याय निवडा.

12C 23F 34L ?

 
 
 
 

15. अक्षर आणि अंक यातील सहसंबंध ओळखा आणि योग्य पर्याय निवडा
D16 H64 L144 ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले हे कॉमेंट करून नक्की सांगा

22 thoughts on “अक्षर अंक संयुक्तमाला : भाग 02”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!