Free :

कालमापन [ Question Based On Calendar ]

1. खालील पैकी कोणते लीप वर्ष नाही ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. 10 फेब्रुवारी 2000 रोजी रविवार असेल तर 10 फेब्रुवारी 2011 ला कोणता वार असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. आज रविवार आहे तर आणखी पाच दिवसाने कोणता वार येईल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. काल सोमवार होता तर आजपासून तीन दिवसांपूर्वी कोणता वार होता? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. सामान्य वर्षात 1 जानेवारीला जो वार असतो तोच वार ……….महिन्याच्या 1 तारखेला असतो. [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. 15 फेब्रुवारी 2020 ला शनिवार होता तर 15 मार्च 2021 ला कोणता वार होता. [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. 25 जुन 2021 रोजी शुक्रवार होता तर 14 जुलै 2021 रोजी कोणता वार होता? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. लीप वर्षात एकूण दिवस ……… असतात. [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. आज मंगळवार आहे तर 99 दिवसांनी कोणता वार असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. जर शिक्षकदिन रविवारी आला असेल तर त्याच वर्षी गांधीजयंती कोणत्या वारी येईल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 10

Studywadiबुद्धिमत्ता चाचणी विषयाच्या आणखी टेस्ट सोडवा

प्रकरणानुसार सोडवा

अंकमालिका , संख्यामालिका , सहसंबंध, दिशा ज्ञान , नातेसंबंध यासारख्या प्रकरणांची टेस्ट सोडवा

एकत्रित टेस्ट सोडवा

बुद्धिमत्ता चाचणी विषयाच्या सर्व प्रकरणाची एकत्रित टेस्ट सोडवा [ संपूर्ण अभ्यासक्रमावर आधारित ]

8 thoughts on “कालमापन [ Question Based On Calendar ]”

  1. वैभव पाटील

    पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही मंगळवार घेतलेलं आहे पण त्याच बरोबर उत्तर रविवार आहे…कृपया पुन्हा एकदा चेक करून उत्तर बदलावे ✔️

  2. वैभव पाटील

    10 फेब्रुवारी 2000 रोजी रविवार असेल तर 10 फेब्रुवारी 2011 ला कोणता वार असेल याचं उत्तर तुम्ही मंगळवार बरोबर दाखविलेले आहे पण त्याच बरोबर उत्तर रविवार आहे….✔️

  3. वैभव पाटील

    10 फेब्रुवारी 2000 रोजी रविवार असेल तर 10 फेब्रुवारी 2011 ला कोणता वार असेल याचं उत्तर तुम्ही मंगळवार बरोबर दाखविलेले आहे पण त्याच बरोबर उत्तर रविवार आहे….

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!