New Test

सर्वनाम आणि सर्वनामाचे प्रकार

सर्वनाम आणि सर्वनामाचे प्रकार या घटकावर आधारित महत्वाचे प्रश्न एकत्रित करून तयार केलेली ही मराठी व्याकरण टेस्ट सोडवा आणि येणाऱ्या परीक्षेत मराठी विषयात पैकीच्या पैकी मार्क्स मिळवा.

1. पुरूषवाचक सर्वनामे ओळखा.

 
 
 
 

2. प्रश्नार्थक सर्वनाम असलेले वाक्य निवडा.

 
 
 
 

3. मराठीत लिंगानुसार बदलणारी सर्वनामे किती?

 
 
 
 

4. संबंधी सर्वनामाचे वाक्य दिलेल्या पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

5. सर्वनामाचा प्रकार ओळखा.- तू

 
 
 
 

6. खालील पर्यायातून दर्शक सर्वनाम कोणते ते ओळखा.

 
 
 
 

7. खुर्चीवरील ते सामान माझे आहे.
या वाक्यातील सर्वनामाचा प्रकार ओळखा.

 
 
 
 

8. खाली दिलेल्या कोणत्या पर्यायात आत्मवाचक सर्वनाम असलेले वाक्य आहे?

 
 
 
 

9. रिकाम्या जागी योग्य ते सर्वनाम वापरून खालील वाक्य पूर्ण करा.- आई मला सांगत असते ….. तुझे काम कर आणि …… काय म्हणेल त्याकडे लक्ष देत जाऊ नको.

 
 
 
 

10. प्रश्नार्थक सर्वनाम असलेले वाक्य पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

11. ……… ऐवजी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दाला सर्वनाम असे म्हणतात.

 
 
 
 

12. पुढील शब्दातील सर्वनाम ओळखा.-
1) योगेश
2) तो
3)पुस्तक
4)तिथे

 
 
 
 

13. सर्वनाम ओळखा – मी गावी आलेलो आहे.

 
 
 
 

14. सर्वनाम म्हणजे काय?

 
 
 
 

15. आत्मवाचक सर्वनाम असलेले वाक्य निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15

Studywadi मराठीच्या आणखी टेस्ट सोडवा

नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापद या सारख्या प्रकरणानुसार टेस्ट सोडवा

मराठीच्या सर्व प्रकरणावर आधारित Mix टेस्ट सोडवा

Studywadi आणखी टेस्टचा खजाना

15 thoughts on “सर्वनाम आणि सर्वनामाचे प्रकार”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!