New Test

प्रसिद्ध व्यक्ती आणि त्यांच्या उपाधी [ Famous Personalities and Their Titles ]

आपल्या कार्याच्या जोरावर प्रसिद्ध व्यक्ती नावासोबतच उपाधीने ने सुद्धा ओळखले जात असतात. आजची टेस्ट प्रसिद्ध व्यक्ती आणि त्यांच्या उपाधी [ Famous Personalities and Their Titles ] मध्ये या घटकावर आधारित प्रश्नांचा सराव करा

1. भारताची नाइटिंगेल …. यांना म्हटले जाते

 
 
 
 

2. प्रबोधनकार या नावाने खालीलपैकी कोण प्रसिद्ध आहे?

 
 
 
 

3. राजाजी ही उपाधी खालीलपैकी कोणाला दिलेली होती?

 
 
 
 

4. ….. सेनापती असेही म्हटले जात असे

 
 
 
 

5. महर्षी या नावाने खालीलपैकी कोण प्रसिद्ध होते?

 
 
 
 

6. पितामह या उपाधीने खालीलपैकी कोणत्या व्यक्तिमत्त्वाला ओळखले जाते?

 
 
 
 

7. आपल्या कार्याच्या जोरावर कर्मवीर ही पदवी मिळवणारे समाज सुधारक खालील पर्यायातून निवडा

 
 
 
 

8. मुंबईचा सिंह ही उपाधी खालीलपैकी कोणाला दिली होती?

 
 
 
 

9. चुकीची जोडी ओळखा

 
 
 
 

10. खालीलपैकी दिलेली कोणती उपाधी ही खेळाडूला दिलेली उपाधी नाही?

 
 
 
 

11. खान अब्दुल गफार खान हे … या नावानेही ओळखले जात असे

 
 
 
 

12. ओशो या नावाने खालीलपैकी कोणाला ओळखले जाते?

 
 
 
 

13. रवींद्रनाथ टागोर यांना …. या नावाने देखील ओळखले जात असे

 
 
 
 

14. भारताचे मिसाइल मॅन म्हणून …. या व्यक्तिमत्त्वाचा गौरव केला जातो

 
 
 
 

15. इंदिरा गांधी यांना खालीलपैकी कोणत्या उपाधीने संबोधले जात असे?

 
 
 
 

Question 1 of 15

2 thoughts on “प्रसिद्ध व्यक्ती आणि त्यांच्या उपाधी [ Famous Personalities and Their Titles ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!