Free :

नदी आणि त्यांच्या काठावरील प्रसिद्ध शहरे [ Rivers and Cities of Maharashtra ]

कोणत्या नदीच्या काठावर कोणते शहर वसलेले आहे? किंवा हे शहर कोणत्या नदीच्या काठावर विकसित झाले आहे? हा प्रश्न नेहमी विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नापैकी एक आहे. आजच्या टेस्ट मध्ये – नदी आणि त्यांच्या काठावरील प्रसिद्ध शहरे [ Rivers and Cities of Maharashtra ] – या घटकावर आधारीत प्रश्नांचा सराव करा

1. पंचगंगा नदीच्या काठावर कोणते शहर वसलेले आहे?

 
 
 
 

2. जेजुरी आणि …. हे दोन प्रसिध्द शहरे कऱ्हा नदीच्या काठावर वसलेले आहे

 
 
 
 

3. ….. हे शहर सीना नदीच्या काठावर वसलेले आहे

 
 
 
 

4. पुणे शहर कोणत्या नदीच्या काठावर वसलेले आहे?

 
 
 
 

5. इंद्रायणी नदीच्या काठावर खालीलपैकी कोणते शहर वसलेले आहे?
1. देहू 2. नेवासे 3. आळंदी

 
 
 
 

6. बिंदुसरा नदीच्या काठावर वसलेले शहर खालील पर्यायातून निवडा

 
 
 
 

7. काठावर वसलेले शहर आणि नदी यांची योग्य जोडी निवडा

 
 
 
 

8. खालीलपैकी कोणते शहर गोदावरी नदीच्या काठावर वसलेले नाही?

 
 
 
 

9. इरई नदीच्या काठावर महाराष्ट्रातील कोणत्या शहराचा विकास झाला आहे?

 
 
 
 

10. … नदीच्या काठावर …. शहर वसलेले आहे

 
 
 
 

11. कयाधू या नदीच्या काठावर कोणत्या शहराचा विकास झाला आहे ?

 
 
 
 

12. नदी आणि काठावरील प्रसिद्ध शहरे यांची अयोग्य जोडी ओळखा

 
 
 
 

13. चिपळूण हे शहर कोणत्या नदीच्या काठावर विकसित झाले आहे?

 
 
 
 

14. सांगली शहर हे … नदीच्या काठावर विकसित झाले आहे

 
 
 
 

15. पांझरा नदीच्या काठावर ….. हे शहर वसलेले आहे

 
 
 
 

Question 1 of 15

3 thoughts on “नदी आणि त्यांच्या काठावरील प्रसिद्ध शहरे [ Rivers and Cities of Maharashtra ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!